Forskarutbildning vid Sociologiska institutionen

Forskarutbildningen bedrivs vid Sociologiska institutionen genom kurser och deltagande i seminarieserier som ledda av institutionens professorer och docenter.

Vid institutionen verksamma professorer företräder sinsemellan skilda teoretiska perspektiv och metodologiska utgångspunkter, vilket borgar för en mycket livaktig och kreativ forskningsmiljö.

Studierektor för forskarutbildningen är Professor Stefan Sjöström, Tel: 018-471 12 01, E-post: studierektor-fu@soc.uu.se

Se även Doktorandhandboken.

Studieplanen för forskarutbildningen finns på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida.

Doktorandantagning

Institutionens doktorander antas vartannat år. Antagningsprocessen för antagningen 2017 har nu stängt. Vår nästa antagning kommer att tillkännages under våren 2019. Doktoranderna startar i september samma år. Vi har i mellanperioden projektfinansierade positioner som tillkännages på universitetets webbplats.

Jobbprenumeration

Om du är intresserad av löpande information om lediga doktorandplatser samt andra anställningar vid Uppsala universitet, anmäl då intresse om Jobbprenumeration. En jobbprenumeration innebär att du får ett e-postmeddelande när det finns ett ledigt arbete inom det eller de områden du valt. Du blir inte automatiskt sökande till en tjänst utan måste aktivt söka den eller de tjänster du är intresserad av.