Mer om Sociologiska institutionen

Genvägar

För anställda:
Medarbetarportalen

För studenter:
Studentportalen

Vanliga frågor, FAQ

Välkommen till Sociologiska institutionen!

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige. Institutionen erbjuder grund och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal, samt - inom socionomprogrammet - socialt arbete.

huvudentre 
Sociologer utför samhällsvetenskaplig grundforskning och utvecklar - utan begränsning till några specifika områden eller teman - metoder och teorier för att studera, förstå och förklara den sociala verkligheten. Institutionens forskning och undervisning speglar denna bredd och mångfald. Här möter du forskare och lärare som studerar exempelvis: arbetsliv, barn, ekonomi, genus, funktionsnedsättning, jaguppfattningar, nätverk, mode, organisation, stadsliv, sexualitet, teknik och åldrande.

Inom grundutbildningen studerar omkring femhundra studenter varje termin på något av institutionens två program, eller på någon av de flertaliga fristående kurser, som också kan ingå som obligatorisk eller valfri kurs i program vid andra institutioner.

Institutionen erbjuder utbildning på avancerad nivå genom fristående kurser och inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Inom institutionens forskarutbildningen slutförs c:a fem doktorsavhandlingar per år.

Totalt omfattar institutionen ett femtiotal anställda forskare, lärare och administratörer. 

Kommande avhandlingar

  • fredag, november 14, 2014 10:15 Auditorium Minus, Museum Gustavianum, Akademigatan 3,753 10, Uppsala Lassinantti, Kitty Diagnosens dilemman: Identitet, anpassning och motstånd hos kvinnor med ADHD. Ladda ner fulltext Mer information

Nyheter

Universitetslektor i socialt arbete

Vikariat under perioden 2015-01-01—2015-12-31. Ansökan senast 2014-11-17.

Information och länk till ansökan finns på  http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=45554

Institutionsstyrelseval 2014

Nomineringstiden pågår fram till 20 oktober. Studenter kan få mer information  från studiebevakarna på studiebev.sam@us.uu.se

Angående Univeristetskanslerämbetets (UKÄ) utvärdering av socionomprogrammet

Universitetskanslersämbetet har som en av sina tre huvuduppgifter att bedriva kvalitetssäkring på högskoleområdet. Socionomprogrammen vid svenska lärosäten har nu utvärderas av vetenskapliga bedömare på uppdrag av UKÄ

Gå till RSS