Välkommen till Sociologiska institutionen!

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige. Institutionen erbjuder grund och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal, samt - inom socionomprogrammet - socialt arbete.

huvudentre 
Sociologer utför samhällsvetenskaplig grundforskning och utvecklar - utan begränsning till några specifika områden eller teman - metoder och teorier för att studera, förstå och förklara den sociala verkligheten. Institutionens forskning och undervisning speglar denna bredd och mångfald. Här möter du forskare och lärare som studerar exempelvis: arbetsliv, barn, ekonomi, genus, funktionsnedsättning, jaguppfattningar, nätverk, mode, organisation, stadsliv, sexualitet, teknik och åldrande.

Inom grundutbildningen studerar omkring femhundra studenter varje termin på något av institutionens två program, eller på någon av de flertaliga fristående kurser, som också kan ingå som obligatorisk eller valfri kurs i program vid andra institutioner.

Institutionen erbjuder utbildning på avancerad nivå genom fristående kurser och inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Inom institutionens forskarutbildningen slutförs c:a fem doktorsavhandlingar per år.

Totalt omfattar institutionen ett femtiotal anställda forskare, lärare och administratörer. 

Kommande avhandlingar

Nyheter

Professor i sociologi särskilt arbete, ekonomi och organisation

Tillsvidareanställning 100%
Ansökan senast 2015-02-15
Information samt länk till ansökan finns på: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=49178.
 
 

Universitetslektor i Sociologi särskilt arbete, ekonomi och organisation

Tillsvidareanställning 100%
Ansökan senast 2015-02-15
Information samt länk till ansökan finns på: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=49240.
 
 

Mångfaldsbarometern 2014 nu publicerad av Högskolan i Gävle

Mångfaldsbarometern 2014 visar att fler är positiva till mångfalden - men det finns orosmoln. 73 procent uppger att de är positiva till mångfald i det svenska samhället och det är en liten ökning sedan fjolårets mätning. Samtidigt är andelen med extremt negativa attityder större än någonsin, över 7 procent. Det visar Mångfaldsbarometern, den årliga studie som undersöker den svenska befolkningens attityd till etnisk mångfald som nu sammanställts av Högskolan i Gävle.

Öppet seminarium: "Socialt stöd på Internet: om kollektivt självorganiserad “terapi”

Cultural Matters Group - bjuder in till ett öppen seminarium med Simon Lindgren, professor i sociologi, Umeå universitet, måndag 8 december 13.15-15 i Segerstedtrummet:

Ny seminarieserie

Nu startar en seminarieserie om att identifiera sociologins nuvarande läge. För mer information samt schema se www.soc.uu.se/forskning/seminarier.

Personaladministratör sökes

Tillsvidare anställning 100%

Ansökan senast 2014-11-24. Information samt länk till ansökan finns på: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=46135

Universitetslektor i socialt arbete

Vikariat under perioden 2015-01-01—2015-12-31. Ansökan senast 2014-11-17.

Information och länk till ansökan finns på  http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=45554

Institutionsstyrelseval 2014

Valresultat vid Institutionsstyrelseval 2014:

Valkorporation studerande ( grundutbildning)

Mandatperiod 2014-11-07--2015-10-31

Ordinarie ledamot: Aino Rosén

Suppleant : Carin Leibring Svedjedal

Valkorporation studerande ( master)

Mandatperiod 2014-11-07--2015-10-31

Ordinarie ledamot: Mattias Grahn

Suppleant : vakant (fyllnadsval kommer att utlysas senare)

Röstsammanräkningsprotokoll har anslagits vid institutionens anslagstavla 2014-11-29. Eventuell erinran mot valresultatet lämnas till prefekten inom 6 arbetsdagar efter anslagsdatum, d v s senast den 6 november 2014 kl 16.00.

Angående Univeristetskanslerämbetets (UKÄ) utvärdering av socionomprogrammet

Åtgärdsplanen för Socionomprogrammet är nu accepterad av Rektor och fakultetsnämnden. Åtgärdsplanen kan sägas bestå av två delar, dels hur de av UKÄ påtalade bristerna ska avhjälpas, dels hur institutionen/fakulteten vill åtgärda de strukturella hinder som finns och menar då att det är nödvändigt, att socialt arbete inrättas som forskarutbildningsämne vid universitetet.
Höstterminen 2015 sker antagning på normalt sätt, men med restriktioner för reservantagning.
 

Gå till RSS