10-12 Mars 2016
Mer information om Sociologidagarna klicka här

Hedersdocktor Richard Swedbergs förläsning

Can You Visualise Social Theory? On Theory Pictures, Theorising Diagrams and More.
Se filmen från heders doktors föreläsningen i sin helhet genom att följa denna länk

Föreläsning om Torgny Segerstedt

Se gärna filmerna från föreläsning om Torgny Segerstedt, Sveriges första professor i Sociologi. Filmen från föreläsningen presenteras i tre på varandra följande filmer.

Mer om Sociologiska institutionen

Välkommen till Sociologiska institutionen!

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige. Institutionen erbjuder grund och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal, samt - inom socionomprogrammet - socialt arbete.

huvudentre 
Sociologer utför samhällsvetenskaplig grundforskning och utvecklar - utan begränsning till några specifika områden eller teman - metoder och teorier för att studera, förstå och förklara den sociala verkligheten. Institutionens forskning och undervisning speglar denna bredd och mångfald. Här möter du forskare och lärare som studerar exempelvis: arbetsliv, barn, ekonomi, genus, funktionsnedsättning, jaguppfattningar, nätverk, mode, organisation, stadsliv, sexualitet, teknik och åldrande.

Inom grundutbildningen studerar omkring femhundra studenter varje termin på något av institutionens två program, eller på någon av de flertaliga fristående kurser, som också kan ingå som obligatorisk eller valfri kurs i program vid andra institutioner.

Institutionen erbjuder utbildning på avancerad nivå genom fristående kurser och inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Inom institutionens forskarutbildningen slutförs c:a fem doktorsavhandlingar per år.

Totalt omfattar institutionen ett femtiotal anställda forskare, lärare och administratörer. 

Högre seminariet

Seminariet är institutionens centrala akademiska mötesplats. Vid seminariet lägger såväl internationella och nationella gäster fram sin forskning som institutions forskare. Högre seminariet omfattar även doktorandpresentationer av förstårsuppsats, halvtids- och slutseminarium. Följ denna länk för mer information och schema för Högre seminariet.