Mer om Sociologiska institutionen

Genvägar

För anställda:
Medarbetarportalen

För studenter:
Studentportalen

Vanliga frågor, FAQ

Välkommen till Sociologiska institutionen!

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige. Institutionen erbjuder grund och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal, samt - inom socionomprogrammet - socialt arbete.

huvudentre 
Sociologer utför samhällsvetenskaplig grundforskning och utvecklar - utan begränsning till några specifika områden eller teman - metoder och teorier för att studera, förstå och förklara den sociala verkligheten. Institutionens forskning och undervisning speglar denna bredd och mångfald. Här möter du forskare och lärare som studerar exempelvis: arbetsliv, barn, ekonomi, genus, funktionsnedsättning, jaguppfattningar, nätverk, mode, organisation, stadsliv, sexualitet, teknik och åldrande.

Inom grundutbildningen studerar omkring femhundra studenter varje termin på något av institutionens två program, eller på någon av de flertaliga fristående kurser, som också kan ingå som obligatorisk eller valfri kurs i program vid andra institutioner.

Institutionen erbjuder utbildning på avancerad nivå genom fristående kurser och inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Inom institutionens forskarutbildningen slutförs c:a fem doktorsavhandlingar per år.

Totalt omfattar institutionen ett femtiotal anställda forskare, lärare och administratörer. 

Kom ihåg att söka till våren

Sista ansökningsdatum för vårens kurser och program är den 15 oktober. Via denna länk finns  mer information om anmälan och antagning.

Kommande avhandlingar

Nyheter

Universitetslektor i socialt arbete

Vikariat under perioden 2015-01-01—2015-12-31. Ansökan senast 2014-11-03.

Information och länk till ansökan finns på  http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=45554

Institutionsstyrelseval 2014

Nomineringstiden pågår fram till 20 oktober. Studenter kan få mer information  från studiebevakarna på studiebev.sam@us.uu.se

New Book: Empty Labor: Idleness and Workplace Resistance

While most people work ever-longer hours, international statistics suggest that the average time spent on non-work activities per employee is around two hours a day. How is this possible, and what are the reasons behind employees withdrawing from work?

Is the sociology of religion in trouble?

2014-09-25 at 13.15-17 in Eng 2-1026 (Segerstedt’s room)

Public Lecture in Sociology by Professor James A. Beckford, Author of ”Religion and Social Theory” (2003) and ”Religion in Advanced Industrial Society” (1989)

The public lecture will be commented by:Professor Grace Davie, Exeter University, Professor Mia Lövheim, Uppsala University and Professor David Thurfjell, Södertörn University

Angående Univeristetskanslerämbetets (UKÄ) utvärdering av socionomprogrammet

Universitetskanslersämbetet har som en av sina tre huvuduppgifter att bedriva kvalitetssäkring på högskoleområdet. Socionomprogrammen vid svenska lärosäten har nu utvärderas av vetenskapliga bedömare på uppdrag av UKÄ

Debattartikel av Donald Broady i DN

Barn till lärare vill inte längre utbilda sig till lärare

Akademins gärdsgårdsserie. Lärarstudenterna rekryteras allt mindre från akademiska hem. Studenter med goda betyg väljer andra karriärer. Den kritiserade lärarutbildningen skiljs allt mer från den övriga universitetsvärlden, och kravet på att ha genomgått den sänker yrkets kvalitet, skriver tre forskare i sociologi.

Tre anställningar som postdoktor i sociologi

Vi söker forskare till tre anställningar som postdoktor i sociologi. Anställningen omfattar två år. Institutionens ambition är att därefter erbjuda möjlighet till undervisningsbaserad anställning. För mer information om tjänsten klicka här.

PhD course: Modern Sociological Theory 7,5 ECTS

The course is given by professor Hans Joas , Permanent Fellow at the University of Freiburg in Germany and Professor of Sociology and a Member of the Committee on Social Thought at the University of Chicago assisted by professor Patrik Aspers. Start May 7. 

Ny bok: Att skriva uppsats med akribi

Boken är skriven av Jan Trost, professor emeritus vid sociologiska institutionen. I denna fjärde upplaga har texten uppdaterats och ett nytt avsnitt om forskningsetik tillkommit, författat av docent Ulla Hellström Muhli, universitetslektor vid sociologiska institutionen.

Roland Paulsen tilldelades Wallanderstipendiet

Roland Paulsen, som disputerade vid Sociologiska institutionen i april 2013 med avhandlingen 'Empty Labor: Subjectivity and Idleness at Work' har i tilldelats Wallanderstipendiet 2013.

Gå till RSS