Studieplan för Masterprogram i samhällsvetenskap

Master's Programme in Social Sciences

Inriktning: Medie- och kommunikationsvetenskap (Media and Communication Studies)

Termin 1

Termin 2

Valbara kurser, 15 hp

Termin 3

Valbara kurser, 15 hp

Termin 4

Masteruppsats, 30 hp

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2012: