Studieplan för Masterprogram i samhällsvetenskap

Master's Programme in Social Sciences

Inriktning: Psykologi (Psychology)

Studenter som läser Masterprogrammet i samhällsvetenskap med Psykologi som inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet läses på helfart.

Termin 1

Period 1:

Period 2:

Period 3:

Period 4:

Termin 2

Period 1:

Period 2:

Period 3 och 4: Valfria kurser 15hp

Alternativt:

Termin 3

Detta är en termin för egna fria val och metodstudier. 

Period 1: Valfri kurs, 7,5 hp

Period 2:

Period 3: Valfri kurs, 7,5 hp

Period 4:

Termin 4

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats om 30 hp på heltid.

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

  • Senaste studieplan för inriktningen Psykologi (giltig från HT 2022)