Kostvetenskap - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022

Bild för Kostvetenskap - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022
Anmälan

Masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning kostvetenskap, är ett program för dig som vill specialisera dig inom till exempel sjuk- och hälsovård och offentlig måltidsverksamhet. Samhället idag kräver både bredd och spetskompetens. Inom programmet har du stora möjligheter att själv välja vägen för att nå din utökade kompetens.

Om programmet

Inom programmet ges inriktningen kostvetenskap med kurser på avancerad nivå som erbjuder möjlighet till såväl fördjupad kunskap som breddad kompetens. Du kommer att utveckla dina kunskaper och färdigheter som hjälper dig att tolka, granska och genomföra koststudier. Utifrån ett folkhälsovetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv behandlas samband mellan mat, kultur, migration och hälsa, samt de möjligheter och barriärer som kan uppstå vid kommunikation om mat och hälsa. Även betydelsen av biologiska och sociala faktorer för hälsa hos speciellt barn och ungdomar berörs. Programmet är forskningsförberedande men kan också leda till specialistkompetens inom till exempel sjuk- och hälsovård och offentlig måltidsverksamhet.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning kostvetenskap vänder sig till dig som har en grundexamen från det kostvetenskapliga området och vill fördjupa dig inom ämnet på avancerad nivå. Detta ger en gedigen akademisk utbildning för en mer kvalificerad yrkesutövning eller för en forskarutbildning.

Inom programmet läser du ämnes- eller temainriktade fördjupningskurser parallellt med kurser på avancerad nivå inom andra discipliner. Dessutom ingår i programmet flera kurser som syftar till att du ska uppnå färdigheter i teori och metod.

Inom alla programmets inriktningar lär du dig om förändringsprocesser på olika samhällsnivåer och hur du genomför egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med kostvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Elin Larsson
Från: Gällivare (ursprungligen), bor nu i Uppsala
Läser: Masterprogram i samhällsvetenskap – kostvetenskap

Varför valde du det här programmet?
– Innan jag började på masterprogrammet läste jag Kostvetarprogrammet här i Uppsala. Orsaken till att jag sökte mig till masterprogrammet är att jag inte riktigt visste i vilken riktning jag ville gå, och kände att det inte direkt är någon nackdel att ha en masterexamen i ryggen när jag sen ska ut på arbetsmarknaden. Tankarna har också funnits att jag möjligtvis vill doktorera i framtiden och då behövs en masterutbildning.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att få en möjlighet att fördjupa mig på områden som inte berördes så mycket under kostvetarprogrammet. Under masterprogrammet är det ganska många valfria kurser vilket har gett mig möjligheten att fördjupa mina kunskaper på områden som jag tycker är intressanta och som är användbara i samhället och förhoppningsvis i mitt framtida arbetsliv.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Gemenskapen. Uppsala har ett väldigt rikt studentliv där man kan välja hur mycket eller lite man vill engagera sig i och delta i. Sedan jag flyttade till Uppsala har jag träffat så mycket härliga och inspirerande människor!

Hur ser en vanlig dag ut?
– Just nu ser det ganska annorlunda ut från hur det sett ut tidigare. Jag skriver min masteruppsats så jag lägger upp mina dagar helt själv och har inte föreläsningar och liknande att förhålla mig till. Jag försöker jobba med uppsatsen på veckodagarna och sen vara ledigt på helgerna. Det är ju något av ”lyxen” med att studera, att man får disponera sin tid hur man vill.

Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Svårt att välja bara ett minne men något jag alltid kommer minnas från min studietid är när jag och mina kompisar hängt på de olika nationerna!

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka det här programmet?
– Att köra! Innan jag började var jag lite orolig att det skulle vara en väldigt stor skillnad från kandidaten, att det skulle vara mycket högre studietempo och väldigt höga krav. Visst stämmer det till en viss del men samtidigt är det väldigt självständigt. ”Frihet under ansvar” gäller. I och med att det är så pass många valbara kurser så är det ett gyllene tillfälle att fördjupa sina kunskaper inom de områden man vill vara verksam i framtiden.

Tre snabba frågor:
Favoritplats i din studentstad?
– Norrlands nation!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborgsfirandet!

Vad gör du om 5 år?
– Förhoppningsvis sysslar jag med något jag brinner för, helst något inom folkhälsa.

Våren 2019

Upplägg

Programmet ges i Uppsala. Du kommer totalt sett att läsa 60 högskolepoäng (hp) inom kostvetenskap, varav 30 hp utgörs av en masteruppsats. Utöver det läser du 30 hp som består av ett antal färdighetskurser med inriktning mot metod och hur man lägger upp och genomför en självständig forskningsuppgift. Återstående 30 hp väljer du fritt från ett brett utbud av kurser inom olika ämnen.

Masterprogrammet inleds med en termin som omfattar två kurser i kostvetenskap och två färdighetskurser, som läses tillsammans med programstudenter med andra ämnesinriktningar. Efter den inledande terminen läser du ytterligare två kurser i kostvetenskap parallellt med valfria kurser.

Valfriheten ger dig möjlighet till individuell specialisering efter intresse och önskemål. Termin tre består av färdighetskurser samt valfria kurser. Den avslutande fjärde terminen skrivs en masteruppsats.

Om du väljer att avsluta programmet efter ett år för att få en magisterexamen så skall följande kurser ingå: kurser i kostvetenskap om 15 hp, magisteruppsats om 15 hp, färdighetskurser om 15 hp samt valfria kurser om 15 hp.

Om undervisningen

Kurserna i kostvetenskap ges på halvfart och omfattar 7,5 hp. De ges på engelska och på distans med två fysiska träffar på campus per kurs. Undervisningen baseras till stor del på självstudier som stödjs av föreläsningar, seminarier och workshops. Kurslitteraturen är på engelska.

Examinationsformerna varierar och kan omfatta till exempel salstentamen, muntlig examination och skriftliga inlämningsuppgifter. Studenterna arbetar såväl enskilt som i grupp.

Karriär

Masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning kostvetenskap kan genom val av kurser ge en utbildning som leder till specialkompetens inom till exempel sjuk- och hälsovård, offentlig måltidsverksamhet, industri och handel. På dagens arbetsmarknad efterfrågas masterexamen specifikt för vissa tjänster medan det för andra tjänster kan vara särskilt meriterande. Programmet ger behörighet till forskarutbildning med kostvetenskap som huvudämne.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kostvetenskap

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P2001 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kostvetenskap eller dietistexamen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier inom området för utbildningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

För mer information om denna inriktning av programmet, kontakta studierektor Helena Elmståhl (helena.elmstahl@ikv.uu.se).

Kontakt

Programansvarig: Ylva Hasselberg

ylva.hasselberg@ekhist.uu.se

018-471 57 55

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1222

info@ekhist.uu.se