Masterutbildning vid Sociologiska institutionen

Utbildning på avancerad nivå/masternivå ges genom fristående kurser i Sociologi, och Socialpsykologi samt genom Masterprogram i samhällsvetenskap

Inom CESAR- Centrum för socialt arbete ges fristående kurser på avancerad nivå i Socialt arbete .

För behörighet till utbildning på avancerad nivå krävs kandidatexamen.

Examen på denna nivå är Filosofie Magister respektive Masterexamen.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Information om inriktingar och kursutbud för Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Senast uppdaterad: 2021-09-07