Sociologi inom hälsa och medicin, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • HT 2020, 50 %, Campus

  Startdatum: 4 november 2020

  Slutdatum: 17 januari 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

  Anmälningskod: UU-23534 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom sociologi eller annat samhällsvetenskapligt ämne, medicin, sjukvård, nutrition eller andra områden av relevans för kritiska hälsostudier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen ger en introduktion i frågan om hur en sociologisk syn på hälsa, hälsovård och medicin kan erbjuda kritiska perspektiv på förståelsen av sjukdom och lidande ur både subjektiv och objektiv synvinkel.

Kursen betonar den jämförande förståelsen av teoretiska modeller för hälsa, sjukdom och hälsovård för att ge studenterna färdigheter till kritisk värdering av forskning. Dessa teoretiska utgångspunkter betonas för såväl kvalitativa som kvantitativa analyser, och undersöks utifrån olika typer av forskning (utvärdering, primära och sekundära analyser, komparativ forskning).

Förutom teoretiska synsätt behandlas olika tillämpningar för att visa att teorier, till exempel som kroppslighet och förkroppsligande kan tillämpas i olika kulturella och sociala miljöer.

Mer information

Kontakt

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

E-post: info@soc.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@soc.uu.se

Telefon: 018-471 15 05, 018-471 10 74