Intersektionalitet, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • HT 2020, 50 %, Campus

  Startdatum: 31 augusti 2020

  Slutdatum: 3 november 2020

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

  Anmälningskod: UU-23528 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen syftar till att du utvecklar en fördjupad förmåga att formulera och analysera sociala problemställningar utifrån en förståelse av teoribildning inom intersektionalitet. Syftet är vidare att du utvecklar din förmåga till kritisk reflektion över vad samspelet mellan maktordningar byggda på kategoriseringar som exempelvis kön/genus, klass, funktionshinder, ålder, etnicitet och sexualitet innebär för teoribildning samt utveckling av metod och analys i forskning inom dessa olika områden.

Kursen behandlar utvecklingen av teoribildning och aktuell teoretisk diskussion om intersektionalitet med fokus på intersektioner i relation till teoribildning om respektive kategoriseringsbegrepp. Kursen tar även upp aktuella empiriska studier med intersektionalitetsperspektiv och belyser metodfrågor i genomförande av sådana studier.

Mer information

Kontakt

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

E-post: info@soc.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@soc.uu.se

Telefon: 018-471 15 05, 018-471 10 74