Sociologisk teori, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • HT 2020, 50 %, Campus

  Startdatum: 31 augusti 2020

  Slutdatum: 3 november 2020

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

  Anmälningskod: UU-23517 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp sociologi eller socialpsykologi

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om sociologiska teorier och teoretiskt tänkande samt fördjupar din kunskap om hur olika teorier och teoretiska traditioner har influerat ämnets olika inriktningar.

Eftersom sociologin är en multiparadigmatisk vetenskap presenteras och analyseras under kursen de viktigaste teoretiska inriktningarna och tillvägagångssätten. Inom sociologin skiljer man mellan allmän teori, det vill säga en teoretisk tolkning av samhällets grundprinciper och forskningsteorier som är ägnade att analysera och tolka konkreta och empiriska sakförhållanden inom samhällets olika områden och institutioner. Därutöver har sociologiskt teoretiserande också ett tidsdiagnostiskt syfte, som under senare tid har kommit att betraktas som viktigt inom vetenskapsområdet. Samtliga tre teoretiska dimensioner kommer att behandlas utförligt under kursen.

Mer information

Kontakt

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

E-post: info@soc.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@soc.uu.se

Telefon: 018-471 15 05, 018-471 10 74