Studieplan för Socionomprogrammet

Social Work Programme

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Valbara kurser på avanceradnivå med inom ämnet socialt arbete om totalt 30 hp.

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från VT 2017: