Studieplan för Socionomprogrammet

Social Work Programme

Studieplanen nedan innehåller länkar till kursplaner för programmets kurser. Gå vidare till kursplan för att läsa kursens behörighetskrav.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Valbara kurser på avanceradnivå med inom ämnet socialt arbete om totalt 30 hp.

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021: