Studieplan för Socionomprogrammet

Social Work Programme

 • 210 högskolepoäng
 • Programkod: SOC1Y
 • Fastställd: 2015-03-05
 • Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-04-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Diarienr: SAMFAK 2021/42 Doss: 3.2.1
 • Studieplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för psykologi, Juridiska institutionen

Studieplanen nedan innehåller länkar till kursplaner för programmets kurser. Gå vidare till kursplan för att läsa kursens behörighetskrav.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Valbara kurser på avanceradnivå med inom ämnet socialt arbete om totalt 30 hp.

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022: