Studieplan för Socionomprogrammet

Social Work Programme

Denna studieplan är ny. Länkar till kursplanerna publiceras löpande.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Rätt och socialt arbete III 7.0 hp

Grundnivå

Rättsvetenskap :

Socialt arbete :

Obligatorisk

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Valbara kurser på avanceradnivå med inom ämnet socialt arbete om totalt 30 hp.

Under första halvan av terminen ges:

Under andra halvan av terminen ges:

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021: