Tidigare kurser

Hösten 2023

Kvantitativa metoder, kursansvarig Ilkka Henrik Mäkinen

Våren 2023

Etik i samhällsvetenskaperna: Kursbeskrivning

Etik i samhällsvetenskaperna: Schema

Hösten 2022

Klassisk sociologisk teori, kursansvarig: docent Reza Azarian

Våren 2022

Kvalitativa metoder (period 1 och 2), kursansvarig: professor Miguel Martinez

Vetenskapsteori (period 3 och 4), kursansvarig: docent Reza Azarian

Kursbeskrvning och schema

Hösten 2021

Kvantitativa metoder (period 3 och 4), kursansvarig: professor Ilkka Henrik Mäkinen

Våren 2021

Modern sociolgisk teori (period 1 och 2), kursansvarig: docent Stina Bergman Blix

Kursbeskrivning och schema

Hösten 2020

Introduktionskurs, kursansvarig: professor Sandra Torres. Period: september 2020- juni 2021

Kursbeskrivning och schema

Klassisk sociologisk teori, kursansvarig: docent Reza Azarian

Kursbeskrivning och schema och litteratur

Våren 2020

Vetenskapsteori (period 3 och 4), kursansvarig: docent Reza Azarian

Kursbeskrivning och schema

Kvalitativa metoder (period 1 och 2), kursansvarig: professor Miguel Martinez

Kursbeskrivning

Schema

Hösten 2019

Introduktionskurs, 7,5 hp. Period: september 2019- juni 2020.

Kursbeskrivning och schema Introduktionskurs

Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp. Period: september 2019 - oktober 2019

Kursbeskrivning och schema Klassisk sociologisk teori

Våren 2019

Vetenskapsteori 7,5 hp, Period: 27 mars - 4 juni.

Schema och kursbeskrivning Vetenskapsteori

Modern sociologisk teori, 7,5 hp, Period: januari-mars 2019

Schema och kursbeskrivning Modern sociologisk teori

Hösten 2018

Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp. Period september-november 2018

Schema Klassisk sociologisk teori

Kursbeskrivning Klassisk sociologisk teori

Introduktionskurs, 7,5 hp. Period: oktober 2018- juni 2019.

Schema Introduktionskurs hösten 2018

Basic problems of social science: Ambiguity, Uncertainty and Risk, 7,5 hp. Period: oktober-december 2018

Schema Basic problems of social science: Ambiguity, Uncertainty and Risk

Quantitative Methods in Sociology Okt -  Dec 2018. 

Våren 2018

Moderna sociologiska teorier, 7,5 hp. Period: januari - mars 2018

Schema Moderna sociologiska teorier

Kvalitativa metoder, 7,5 hp. Period: mars - juni 2018

Schema Kvalitativa metoder 

Hösten 2017

Introduktionskurs 7,5 hp Period: september 2017 - juni 2018

Schema Introduktionskurs

Sociologisk teori, inkl. socialpsykologi 7,5 hp

Schema Sociologisk teori

Våren 2017

Vetenskapsteori 7,5 hp. Period: mars - april 2017

Schema Vetenskapsteori

Hösten 2016

Kvantitativa metoder 7,5 hp. Period: november - december 2016

Schema Kvantitativa metoder

Våren 2016

Moderna sociologiska teorier, inkl. socialpsykologi 7,5 hp. Period: januari - april 2016

Schema Moderna sociologiska teorier

Kvalitativa metoder 7,5 hp. Period: april - juni 2016

Schema Kvalitativa metoder

Hösten 2015

Introduktionskurs 7,5 hp Period: September 2015 - januari 2016

Schema introduktionskursReadSpeaker

Sociologisk teori, inkl. socialpsykologi 7,5 hp Period: September - november 2015

Schema Sociologisk teoriReadSpeaker

Senast uppdaterad: 2024-01-18