Kurser

Obligatoriska kurser

  • Introduktionskurs 7,5 högskolepoäng
  • Två metodkurser - kvalitativ metod och kvantitativ metod (sammanlagt minst 15 högskolepoäng)
  • Vetenskapsteori 7,5 högskolepoäng
  • Ämnesteoretiska kurser inom sociologi och socialpsykologi (sammanlagt 15 högskolepoäng)

Doktoranden ska även presentera sitt avhandlingsarbete vid ett seminarium under det första året, halvtidsseminarium (efter ungefär två år) samt slutseminarium (under sista året). Vid halvtids- respektive slutseminarium förväntas doktorand tillsammans med disputerad forskare agera opponent. Seminariepresentationerna ger sammanlagt 7,5 högskolepoäng.

Valfria kurser

Bestäms i samråd med handledare (sammanlagt minst 22.5 högskolepoäng)