Forskarutbildning vid Sociologiska institutionen

Forskarutbildningen bedrivs vid Sociologiska institutionen genom kurser och deltagande i seminarieserier som ledda av institutionens professorer och docenter.

Vid institutionen verksamma professorer företräder sinsemellan skilda teoretiska perspektiv och metodologiska utgångspunkter, vilket borgar för en mycket livaktig och kreativ forskningsmiljö.

Studierektor för forskarutbildningen i sociologi är:
Reza Azarian
e-post: studierektorsoc-fu@soc.uu.se

Studierektor för forskarutbildningen i socialt arbete är:
Ann-Sofie Bergman
e-post: studierektorcesar-fu@soc.uu.se

Läs mer i Doktorandhandboken.

Studieplanen för forskarutbildningen finns på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida.
 

Doktorandantagning

Institutionens doktorander antas vartannat år. Vi har i mellanperioden projektfinansierade positioner som tillkännages på universitetets webbplats.Till hösten 2020 har tre doktorander i sociologi och tre i socialt arbete antagits. 
 

Jobbprenumeration

Om du är intresserad av löpande information om lediga doktorandplatser samt andra anställningar vid Uppsala universitet, anmäl då intresse om Jobbprenumeration. En jobbprenumeration innebär att du får ett e-postmeddelande när det finns ett ledigt arbete inom det eller de områden du valt. Du blir inte automatiskt sökande till en tjänst utan måste aktivt söka den eller de tjänster du är intresserad av.

Senast uppdaterad: 2021-10-29