Forskarutbildning vid Sociologiska institutionen

Forskarutbildningen bedrivs vid Sociologiska institutionen genom kurser och deltagande i seminarieserier som ledda av institutionens professorer och docenter.

Vid institutionen verksamma professorer företräder sinsemellan skilda teoretiska perspektiv och metodologiska utgångspunkter, vilket borgar för en mycket livaktig och kreativ forskningsmiljö.

Studierektor för forskarutbildningen i sociologi är:
Reza Azarian
e-post: studierektorsoc-fu@soc.uu.se

Studieplanen för forskarutbildningen finns på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida.
 

Doktorandantagning

Institutionens doktorander antas vartannat år. Vi har i mellanperioden projektfinansierade positioner som tillkännages på universitetets webbplats.Nästa doktorandantagning sker hösten 2024. 
 

Jobbprenumeration

Om du är intresserad av löpande information om lediga doktorandplatser samt andra anställningar vid Uppsala universitet, anmäl då intresse om Jobbprenumeration. En jobbprenumeration innebär att du får ett e-postmeddelande när det finns ett ledigt arbete inom det eller de områden du valt. Du blir inte automatiskt sökande till en tjänst utan måste aktivt söka den eller de tjänster du är intresserad av.

Senast uppdaterad: 2023-11-02