Utbildning

Sociologiska institutionens grund- och masterutbildning omfattar Sociologi, Socialpsykologi, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) som fristående kurs och inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor och Sociologiprogrammet. Inom CESAR - Centrum för socialt arbete ges Socionomprogrammet  och kurser på avancerad nivå i Socialt arbete.

Senast uppdaterad: 2021-06-18