Study Counsellors at the Department of Sociology

At the department there are two study counsellors. Feel free to contact them whenever you need guidance, advice or information concerning your studies at the department.

door leading to sociology

You can contact the counselor when you need advice on studying at the institution or study guidance, information about study and career choices, advice on study habits and about possible problems with the studies, etc.

If you booked a time but cannot attend, please remember to cancel the meeting by phone or email. Please find contact information bellow.

For questions not directly related to the Department of Sociology there is the Student Services and Study Counsellors and Career Office

Telephone hours and contact

Availability during Christmas and New Year 2020/2021

During the period 18/12 2020 - 3/1 2021, we refer all urgent questions to info@soc.uu.se. Questions regarding general questions about studies at UU are referred to studentservice@uu.se. There is also very good information on the page Support and service for students.

Merry Christmas happy new year!

During semester: Monday - Thursday at 10-12

Katriina Östensson
Phone: 018-471 15 05

E-mail: studievagledare@soc.uu.se

Postal address:
Uppsala University
Dep. of Sociology
Box 624
SE-751 26 Uppsala

Visiting address:
Thunbergsvägen 3H

Tillgodoräknande

Om du tidigare har studerat vid ett annat svenskt eller utländskt lärosäte än Uppsala universitet (UU) finns det möjligheter att inkludera dessa studier i din utbildning vid UU. Vissa kurser och kursdelar måste tillgodoräknas medan andra kan inkluderas utan särskilt tillgodoräknande, enligt följande:

  1. Alla kurser från utländska universitet som ska ingå i en examen från UU måste tillgodoräknas. Dessa ärenden handläggs av Examensenheten på Studentavdelningen. 
  2. Hela kurser från andra svenska lärosäten som ska ingå i generell examen från UU behöver normalt sett inte tillgodoräknas utan kan inkluderas direkt i din examen. Dessa ärenden handläggs av Examensenheten. 
  3. Hela kurser från andra svenska lärosäten som ska ingå i yrkesexamen från UU måste tillgodoräknas. Dessa ärenden handläggs av berörd institution. Du som till exempel läser på Socionomprogrammet och vill tillgodoräkna dig tidigare kurser från andra svenska lärosäten i din examen ska ansöka hos Sociologiska institutionen eftersom socionomexamen är en yrkesexamen. Ansökan görs via detta formular: Ansökan om tillgodoräkning.
  4. Del av kurs som ska ingå i generell- eller yrkesexamen från UU måste tillgodoräknas. Dessa ärenden handläggs av berörd institution. Du som till exempel har läst sociologikurser vid annat svenskt lärosäte med liknande kursinnehåll som de sociologikurser som ges av UU ska därför ansöka hos Sociologiska institutionen, om du vill tillgodoräkna dig delar av UUs sociologikurser. Ansökan görs via detta formulär: Ansökan om tillgodoräkning. 

I formuläret ska du ange den/de kurser du redan läst och den/de kurser från Sociologiska institutionen som du vill tillgodoräkna del av. Dessutom ska du bifoga kursplan, litteraturlista och registerutdrag för den/de redan lästa kurserna vid tidigare lärosäte.

Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

Ibland är det svårt att få ihop studierna med resten av livet eller så kan det vara så att studierna inte riktigt gått som det var tänkt. Då kan det behövas ett studieuppehåll. Om du ansöker om och beviljas ett studieuppehåll finns möjlighet att återuppta studierna efter studieuppehållet. Studieuppehåll beviljas vanligen för en termin eller för ett år i taget. Under studieuppehållstiden kan du ta igen eventuella kurspoäng som saknas. Vi hjälper gärna till med en planering om det behövs. Här finns länk till blanketten som du fyller i för att ansöka om Studieuppehåll:

Studieavbrott

Det kan även vara så att du väljer att läsa något annat program eller kurs istället och inte vill fortsätta med det du just nu läser. Då är det bra om du meddelar ett studieavbrott till oss, så att vi vet vad du beslutat. Fördelen för dig är att du då även slipper få meddelanden och påminnelser från oss som inte längre är relevant för dig. Anmälan om studieavbrott sker via en blankett som finns på länken nedan:

Vid frågor kontaktar du oss på studievägledningen: studievagledare@soc.uu.se

Special Needs and Extra Support

The disability coordinators
 

Dyslektikerna - Student organization for students whit dyslexia (information only in Swedish).

Other resources

The Language Workshop offer consultations about written and oral presentations on an individual basis in both Swedish and English.

The Student Health Centre has a team of specialists: psychologists, counsellors, therapists, a nurse and doctors, all with the focus on student related health issues. So, if life is tough, you have started missing exams or just need someone to talk to, they are here for you.

Someone to talk to

The Univerity chaplaincy aim to create spaces and venues where you get the opportunity to meet other people and share experiences of life and faith. They are bound by confidentiality and accept everyone, regardless of belief, sexual orientation and gender identity or ethnicity.

Equal opportunities: Our aim is that UU will be an inclusive and safe study environment and workplace. At the Department of Sociology and CESAR, you can contact our Equal Opportunities Officer Katriina Östensson if you have questions or want to discuss something that has happened.