Intresserad av att studera utomlands?

Ansökan om utbytesstudier via Sociologiska institutionen med start VT24 är öppen och stänger 15 oktober.

Utlandsstudier ger internationell erfarenhet och nya perspektiv, dessutom får du ökade språkkunskaper och möjlighet att lära känna en annan kultur. Som student vid Uppsala universitet har du många möjligheter att studera utomlands.

Sociologiska institutionen har fyra egna utbytesavtal, med Heidelberg University och TU Dortmund University i Tyskland, Charles University i Tjeckien samt University of Trento i Italien. Genom dessa avtal kan du fördjupa och bredda dina kunskaper i sociologiämnet. Alla studenter som åker på utbyte via Sociologiska institutionen är berättigade till Erasmusstipendium. Mer information om partneruniversiteten finns längre ner. Vid frågor som inte besvaras på hemsidan, kontakta mobility-soc@uu.se.

Om du är intresserad av andra utländska lärosäten så har Uppsala universitet även generella utbytesavtal med cirka 150 partneruniversitet över hela världen. Dessa utbytesavtal är inte begränsade till sociologiämnet utan merparten kursutbudet är valbart vid det utländska universitetet. Läs mer på denna sida.

ANSÖKAN OM UTBYTESSTUDIER VT24 ÄR ÖPPEN

Ansökan om utbytesstudier via Sociologiska institutionen med start vårterminen 2024 är öppen och stänger den 15 oktober. Ansök via länken nedan. Denna omgång utlyses 1 plats till Heidelberg och 2 till Dortmund, läs mer nedan. Endast kompletta ansökningar kan leda till en utbytesplats. Besked lämnas till samtliga sökande inom 6 veckor efter att ansökan stängt.

Klicka här för att ansöka om utbyte VT24

Viktigt, välj blanketten "Application for outgoing students - Department of Sociology"

Behörighet:
Endast studenter tillhörande Sociologiska institutionen kan ansöka om utbytesstudier. Socionomstudenter kan inte ansöka eftersom de tillhör Institutionen för socialt arbete. Ansökningsformuläret innehåller många delar som samtliga ska vara korrekt ifyllda för att ansökan ska godkännas.

När ansökan skickas in ska den sökande vara:
1) Godkänd på minst 60 hp från Uppsala universitet (poängen behöver inte nödvändigtvis vara från Sociologiska institutionen). Resultatintyg som styrker detta måste bifogas i ansökan.

2) Registrerad på heltidsstudier. Registreringsintyg som styrker detta måste bifogas i ansökan. Studenten ska antingen vara registrerad på: kurs(er) om 30 hp som ges av Sociologiska institutionen, eller, registrerad på ett program som ges av Sociologiska institutionen och läsa kurser om 30 hp vid andra institutioner (gäller PA-programmet, Sociologiprogrammet och Masterprogrammet Sociologi).

För studenter med anpassad studiegång räknas studentens beviljade studietakt som motsvarande heltidsstudier. Dispens från kravet om heltidsstudier vid ansökningstillfället görs för programstudenter som studerar i lägre studietakt för att poäng från tidigare studier (vid UU eller annat lärosäte) ska tillgodoräknas inom programmet. Studenter som har ett pågående studieuppehåll och det finns registrerat i Ladok ges dispens gällande registrering vid ansökningstillfället. Bifoga beslutsintyget i din ansökan.

Urval:
Vid fler inkomna kompletta ansökningar än tillgängliga platser kommer ett urval göras baserat på en bedömning av motiveringsbrevet, Academic Purpose Statement, som bifogats i ansökan. I detta ska den sökande motivera varför den vill åka på utbyte, med tydligt studierelaterat fokus, som kontrast mot en vanlig utomlandsresa. Beskriv exempelvis hur ditt sociologiska tänkande kan gynnas av utbytesstudierna, tex om det finns särskilda sociologikurser som inte går att läsa i Uppsala, eller hur din framtida yrkeskarriär (inom eller utanför akademin) kan gynnas av utbytet eller vilka andra nyttiga lärdomar du kan få av det. Bedömningen sker enligt följande: 

4 poäng - Exceptionellt stark motivering
3 poäng - Stark motivering
2 poäng - Fullgod motivering
1 poäng - Svag motivering

Om två eller flera sökande till samma lärosäte får lika många poäng på sitt motiveringsbrev, är betyg utslagsgivande. Den sökande med högst andel VG (dvs avklarade hp med VG i betyg delat på totala antalet hp) får platsen. Om även samma andel VG, får den med flest hp totalt platsen.

Senast en månad efter fullbordat utbyte ska studenten skicka in en skriftlig utbytesrapport (max 250 ord lång) till Sociologiska institutionen. I denna redogör studenten för sina erfarenheter från universitetet, studieorten och annat som kan vara relevant för framtida studenter att ta del av och för institutionen att utvärdera utbytesverksamheten genom.

INFORMATION OM UTBYTESMÖJLIGHETER OCH KURSVAL

University of Heidelberg, Tyskland, 1 plats VT24
Utbytesavtal med The Max Weber Institute for Sociology. Mer information om Heidelberg finns här. Tyska terminstider skiljer sig från våra svenska. Vårterminen som kallas sommartermin sträcker sig från 1 april till 30 september, undervisning sker i huvudsak mellan 20 april och 2 augusti. Utanför undervisningsperioden kan inlämning av olika slag ske, men studenter brukar inte behöva befinna sig på plats. Kurskatalogen för VT24 har ännu inte publicerats, men den senaste kurskatalogen finns här. 

TU Dortmund University, Tyskland, 2 platser VT24
OBS! Endast för masterstudenter,
ej för kandidatstudenter.
​Utbytesavtal med the Department of Social Sciences. Information om att studera i Dortmund finner du här. Tyska terminstider skiljer sig starkt från de svenska terminstiderna, se motsvarande text ovan om Heidelberg. Aktuell kurskatalog har ännu inte publicerats.

Senast uppdaterad: 2023-10-02