Studievägledning vid Sociologiska institutionen

Institutionens studievägledare finns tillgängliga under angivna telefontider som finns här nedanför. Det finns möjlighet till studievägledning via telefon, e-post, fysiska möten eller digitala möten via Zoom. Skicka gärna e-post om du vill boka in ett längre studiesamtal. 

svängdörr till sociologi

Studievägledaren kontaktar du när du har frågor om studier vid Sociologiska institutionen. Vi erbjuder bland annat personlig vägledning, rådgivning om studievanor, information om studier och yrkesval, med mera.

Om du bokat en tid men får förhinder, vänligen kom i håg att avboka samtalstiden via telefon eller e-post.

Vi närvarar även under introduktionen på A-nivå och vid programstarter. 

Vid mer övergripande frågor kan du med fördel vända dig till Enheten för studie- och karriärvägledning. Enheten finns i Segerstedthuset.

Vid frågor om karriär och CV-granskning finns mycket information på sidan karriär.  

Telefontider och kontakt

Kontakt: 

Studievägledningen har en gemensam E-post-adress: studievagledare@soc.uu.se.

Om du vill ringa når du oss säkrast på telefon: Måndag - torsdag kl. 10 - 12.

Vi har vägledning via e-post, telefon, fysiska möten eller via det digitala mötesverktyget Zoom. 

Vi som jobbar med studievägledning är: 

Katriina Östensson  
studievagledare@soc.uu.se 
Telefon: 018-471 15 05

Shilan Segerbäck 
studievagledare@soc.uu.se 
Telefon: 018-471 57 22

Post- och besöksadresser: 

Postadress:
Uppsala universitet
Sociologiska institutionen
Box 624
751 26 Uppsala

Besöksadress:
Thunbergsvägen 3H

Stöd vid särskilda behov

Om du har behov av pedagogiskt stöd börjar du med att ta kontakt med Samordnare för studenter med funktionshinder

Om du har behov av pedagogiskt stöd finns på denna länk även bra informationsfilmer om dyslexi samt tips och information om att studerera med funktionsvariation. 

Övriga resurser

Språkverkstaden erbjuder alla studenter på grund- och avancerad nivå vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning.

Studenthälsan är till för studenterna vid Uppsala universitet och SLU och har till uppgift är att ge stöd i studierelaterade frågor när orken inte riktig räcker till. På Studenthälsan finns läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer, med studierelaterade problem som expertområde. Studenthälsan erbjuder också kurser och workshops i att hantera stress, öka ditt självförtroende och träning i att tala inför andra. 

Någon att tala med

Universitetskyrkan finns till för studenter och personal vid Uppsala universitet och SLU. De har tystnadsplikt och du är välkommen dit oavsett vad du tror eller inte tror på.

Vid Sociologiska institutionen kan du vända dig till Arbetsmiljögruppen om du har frågor eller vill diskutera något som inträffat. 

Lika villkor: Vi arbetar för att UU ska vara en inkluderande och trygg studiemilljö och arbetsplats. Du kan läsa mer om vad trakasserier och kränkande särbehandling är på den universitetsövergripande studentwebben.

Du som student vid Sociologiska institutionen kan också vända dig till någon av våra studentföreningar om du vill prata om problem relaterade till lika villkor:

Sociologiska föreningen

Föreningen Uppsala Beteendevetare

Dynamicus

Senast uppdaterad: 2023-06-13