Studievägledning vid Sociologiska institutionen och CESAR

På institutionen finns två studievägledare. De finns tillgängliga under angivna telefontider. Då institutionen nu utför kontakt med studenter på distans är studievägledarna tillgängliga främst via e-post samt på telefon under angivna telefontider. Det går även bra att boka in längre samtal som utförs via telefon eller Zoom. Här finns information om hur du laddar ner Zoom om du inte redan har det installerat. 

Studievägledare är även närvarande under introduktionen på A-nivå och vid programstarter samt informerar blivande studenter vid t.ex. Universitetsdagen som infaller varje vår.

svängdörr till sociologi

Studievägledaren kontaktar du när du behöver råd angående studier vid Sociologiska institutionen och CESAR - Centrum för socialt arbete, eller personlig vägledning, information om studier och yrkesval, rådgivning om studievanor och angående eventuella problem med studierna m.m.

Om du bokat en tid men får förhinder, vänligen kom i håg att avboka samtalstiden via telefon eller e-post.

Vid mer övergripande frågor kan du med fördel vända dig till Enheten för studie- och karriärvägledning. Enheten finns i Segerstedthuset.

Telefontider och kontakt

Tillgänglighet under jul och nyår 2020/2021

Under perioden 18/12  2020 - 3/1 2021 hänvisar vi alla brådskande ärenden till info@soc.uu.se.  Ärenden gällande generella frågor om studier vid UU hänvisas till studentservice@uu.se. Det finns även mycket bra information på sidan Stöd och service för studenter

God Jul & Gott Nytt År!

Katriina Östensson  
Under terminstid: Måndag - torsdag kl. 10-12
Telefon: 018-471 15 05
Vid specifika frågor gällande kurser och program. Samt  frågor om tillgodoräkning, studieuppehåll eller studieavbrott.

Maria Ljungqvist 
studievagledning@soc.uu.se 
Vid allmänna frågor om studier som till exempel frågor om att ansöka om examen eller att själv plocka ihop fristående kurser till en examen. 

Maila gärna på e-post: studievagledare@soc.uu.se

Postadress:
Uppsala universitet
Sociologiska institutionen
Box 624
751 26 Uppsala

Besöksadress:
Thunbergsvägen 3H

Tillgodoräknande

Om du tidigare har studerat vid ett annat svenskt eller utländskt lärosäte än Uppsala universitet (UU) finns det möjligheter att inkludera dessa studier i din utbildning vid UU. Vissa kurser och kursdelar måste tillgodoräknas medan andra kan inkluderas utan särskilt tillgodoräknande, enligt följande:

  1. Alla kurser från utländska universitet som ska ingå i en examen från UU måste tillgodoräknas. Dessa ärenden handläggs av Examensenheten på Studentavdelningen. 
  2. Hela kurser från andra svenska lärosäten som ska ingå i generell examen från UU behöver normalt sett inte tillgodoräknas utan kan inkluderas direkt i din examen. Dessa ärenden handläggs av Examensenheten. 
  3. Hela kurser från andra svenska lärosäten som ska ingå i yrkesexamen från UU måste tillgodoräknas. Dessa ärenden handläggs av berörd institution. Du som till exempel läser på Socionomprogrammet och vill tillgodoräkna dig tidigare kurser från andra svenska lärosäten i din examen ska ansöka hos Sociologiska institutionen eftersom socionomexamen är en yrkesexamen. Ansökan görs via detta formular: Ansökan om tillgodoräkning.
  4. Del av kurs som ska ingå i generell- eller yrkesexamen från UU måste tillgodoräknas. Dessa ärenden handläggs av berörd institution. Du som till exempel har läst sociologikurser vid annat svenskt lärosäte med liknande kursinnehåll som de sociologikurser som ges av UU ska därför ansöka hos Sociologiska institutionen, om du vill tillgodoräkna dig delar av UUs sociologikurser. Ansökan görs via detta formulär: Ansökan om tillgodoräkning. 

I formuläret ska du ange den/de kurser du redan läst och den/de kurser från Sociologiska institutionen som du vill tillgodoräkna del av. Dessutom ska du bifoga kursplan, litteraturlista och registerutdrag för den/de redan lästa kurserna vid tidigare lärosäte.

Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

Ibland är det svårt att få ihop studierna med resten av livet eller så kan det vara så att studierna inte riktigt gått som det var tänkt. Då kan det behövas ett studieuppehåll. Om du ansöker om och beviljas ett studieuppehåll finns möjlighet att återuppta studierna efter studieuppehållet. Studieuppehåll beviljas vanligen för en termin eller för ett år i taget. Under studieuppehållstiden kan du ta igen eventuella kurspoäng som saknas. Vi hjälper gärna till med en planering om det behövs. Här finns länk till blanketten som du fyller i för att ansöka om Studieuppehåll:

Studieavbrott

Det kan även vara så att du väljer att läsa något annat program eller kurs istället och inte vill fortsätta med det du just nu läser. Då är det bra om du meddelar ett studieavbrott till oss, så att vi vet vad du beslutat. Fördelen för dig är att du då även slipper få meddelanden och påminnelser från oss som inte längre är relevant för dig. Anmälan om studieavbrott sker via en blankett som finns på länken nedan:

Vid frågor kontaktar du oss på studievägledningen: studievagledare@soc.uu.se

Stöd vid särskilda behov

Samordnare för studenter med funktionshinder 

Dyslektikerna - är en förening av och till studenter med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Förändrade kurser och uppsamlingstentamina

Då kurserna förändras erbjuds de studenter som ännu släpar högskolepoäng från dessa kurser att tentera enligt det tidigare examinationsupplägget i enlighet med ”Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet”
För nuvarande finns inga sådana förändringar.

Övriga resurser

Språkverkstaden erbjuder alla studenter på grund- och avancerad nivå vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning.

Studenthälsan är till för studenterna vid Uppsala universitet och SLU och har till uppgift är att ge stöd i studierelaterade frågor när orken inte riktig räcker till. På Studenthälsan finns läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer, med studierelaterade problem som expertområde. Studenthälsan erbjuder också kurser och workshops i att hantera stress, öka ditt självförtroende och träning i att tala inför andra. 

Någon att tala med

Universitetskyrkan finns till för studenter och personal vid Uppsala universitet och SLU. De har tystnadsplikt och du är välkommen dit oavsett vad du tror eller inte tror på.

Lika villkor: Vi arbetar för att UU ska vara en inkluderande och trygg studiemilljö och arbetsplats. Vid Sociologiska institutionen och CESAR kan du vända dig till vårt Lika villkorsombud Katriina Östensson om du har frågor eller vill diskutera något som inträffat. 

Intresserad av utbytesstudier?

Utbytesstudier ger internationell erfarenhet och nya perspektiv, dessutom får du ökade språkkunskaper och möjlighet att lära känna en annan kultur. Som student vid Uppsala universitet har du många möjligheter att studera utomlands via något av universitetets utbytesavtal.

Sociologiska institutionen har tre egna utbytesavtal, ett med The Max Weber Institute for Sociology vid Heidelberg University i Tyskland, ett med The Faculty of Humanities vid Charles University i Tjeckien samt ett med University of Trento i Italien. Genom dessa avtal kan du fördjupa och bredda dina kunskaper i sociologiämnet. För mer information om våra avtal och om hur du ansöker, kontakta vår utbyteskoordinator Alexander Dobeson.

För dig som är intresserad av andra utländska lärosäten så har Uppsala universitet även generella utbytesavtal med cirka 150 partneruniversitet över hela världen. Dessa avtal sköts av Avdelningen för Internationalisering (AI). Genom AI kan alla Uppsalastudenter åka på utbyte och studierna är inte begränsade till sociologiämnet utan merparten av partneruniversitetets kursutbud kommer att vara valbart.