Studievägledning vid Sociologiska institutionen och CESAR

På institutionen finns två studievägledare. De finns tillgängliga under angivna telefontider. I mån av tid är de också tillgängliga för spontana besök i kortare ärenden, men ser helst att du bokar via telefon eller mejl.  Studievägledare är även närvarande under introduktionen på A-nivå och vid programstarter samt informerar blivande studenter vid t.ex. Universitetsdagen som infaller i mitten av mars varje år.

svängdörr till sociologi


Studievägledaren kontaktar du när du behöver råd angående studier vid Sociologiska institutionen och CESAR - Centrum för socialt arbete, eller personlig vägledning, information om studier och yrkesval, rådgivning om studievanor och angående eventuella problem med studierna m.m.

Om du bokat en tid men får förhinder, vänligen kom i håg att avboka samtalstiden via telefon eller e-post.

Vid mer övergripande frågor kan du med fördel vända dig till Enheten för studie- och karriärvägledning. Enheten finns i Segerstedthuset.

Telefontider och kontakt

Studievägledningen har sommarstängt: 

Mellan 13/7 - 13/8 har Studievägledningen sommarstängt. Vid allmänna frågor under denna period hänvisar vi till Enheten för studie- och karriärvägledning

Under terminstid:

Måndag - torsdag kl. 10-12

Katriina Östensson  
Telefon: 018-471 15 05
Sociologi, Socialpsykologi, Socionomprogrammet och Masterprogrammet.

V39 är Annica på konferens och är åter den 30/9
Annica Eriksson
Telefon: 018-471 10 74
Sociologi AOP, PA-programmet

Maila gärna på e-post: studievagledare@soc.uu.se

Postadress:
Uppsala universitet
Sociologiska institutionen
Box 624
751 26 Uppsala

Besöksadress:
Thunbergsvägen 3H

Stöd vid särskilda behov

Samordnare för studenter med funktionshinder 

Dyslektikerna - är en förening av och till studenter med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Förändrade kurser och uppsamlingstentamina

Då kurserna förändras erbjuds de studenter som ännu släpar högskolepoäng från dessa kurser att tentera enligt det tidigare examinationsupplägget i enlighet med ”Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet”

Förändrade kurser från och med hösten 2017.

Övriga resurser

Språkverkstaden erbjuder alla studenter på grund- och avancerad nivå vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning.

Studenthälsan är till för studenterna vid Uppsala universitet och SLU och har till uppgift är att ge stöd i studierelaterade frågor när orken inte riktig räcker till. På Studenthälsan finns läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer, med studierelaterade problem som expertområde. Studenthälsan erbjuder också kurser och workshops i att hantera stress, öka ditt självförtroende och träning i att tala inför andra. 

Någon att tala med

Universitetskyrkan finns till för studenter och personal vid Uppsala universitet och SLU. De har tystnadsplikt och du är välkommen dit oavsett vad du tror eller inte tror på.

Intresserad av utbytesstudier?

Sociologiska institutionen har studentutbytesavtal med Heidelberg Universitet, Tyskland, Max Weber Institut für Soziologie och Faculty of Humanities, Prag, Tjeckien, Charles University. För mer information och ansökan kontakta utbyteskoordinator Alexander Dobeson.

Vi hänvisar de studenter som är intresserade av att läsa utomland vid annat lärosäte till Internationella kansliet vid Uppsala universitet. De studenter som vill åka utomlands (förutom till  Universitetet i Heidelberg och Faculty of Humanities, Prag) vänder sig till Internationella kansliet för information och ansökan. Uppsala universitet har utbyten över hela världen och inom en mängd olika ämnen. Utbytesstudier ger internationell erfarenhet och nya perspektiv. Dessutom får studenterna ökade språkkunskaper och möjlighet att lära känna en annan kultur. Som student vid Uppsala universitet har du många möjligheter att studera utomlands via något av universitetets utbytesavtal.