Studievägledning vid Sociologiska institutionen och CESAR

På institutionen finns två studievägledare. De finns tillgängliga under angivna telefontider. Då institutionen nu utför kontakt med studenter på distans är studievägledarna tillgängliga främst via e-post samt på telefon under angivna telefontider. Det går även bra att boka in längre samtal som utförs via telefon eller Zoom. Här finns information om hur du laddar ner Zoom om du inte redan har det installerat. 

Studievägledare är även närvarande under introduktionen på A-nivå och vid programstarter samt informerar blivande studenter vid t.ex. Universitetsdagen som infaller varje vår.

svängdörr till sociologi

Studievägledaren kontaktar du när du behöver råd angående studier vid Sociologiska institutionen och CESAR - Centrum för socialt arbete, eller personlig vägledning, information om studier och yrkesval, rådgivning om studievanor och angående eventuella problem med studierna m.m.

Om du bokat en tid men får förhinder, vänligen kom i håg att avboka samtalstiden via telefon eller e-post.

Vid mer övergripande frågor kan du med fördel vända dig till Enheten för studie- och karriärvägledning. Enheten finns i Segerstedthuset.

Vid frågor om karriär och CV-granskning finns mycket information på sidan karriär.  

Telefontider och kontakt

Studievägledningen har en gemensam E-post-adress där du når båda studievägledarna: studievagledare@soc.uu.se.

Om du vill ringa når du oss säkrast på telefon: Måndag - torsdag kl. 10-12

Vi har vägledning via e-post, telefon eller via det digitala mötesverktyget Zoom. 

Vi som jobbar med studievägledning är: 

Katriina Östensson  
studievagledare@soc.uu.se 
Telefon: 018-471 15 05

Jenny Holmgren Ejderfelt 
studievagledare@soc.uu.se  
Telefon: 018-471 53 78

För studievägledning gällande Socionomprogrammet på Campus Gotland i Visby: 

Maria Ljungkvist 
maria.ljungqvist@uadm.uu.se

Post- och besöksadresser: 

Postadress:
Uppsala universitet
Sociologiska institutionen
Box 624
751 26 Uppsala

Besöksadress:
Thunbergsvägen 3H

Stöd vid särskilda behov

Om du har behov av pedagogiskt stöd börjar du med att ta kontakt med Samordnare för studenter med funktionshinder

Om du har behov av pedagogiskt stöd finns på denna länk även bra informationsfilmer om dyslexi samt tips och information om att studerera med funktionsvariation. 

Förändrade kurser och uppsamlingstentamina

Då kurserna förändras erbjuds de studenter som ännu släpar högskolepoäng från dessa kurser att tentera enligt det tidigare examinationsupplägget i enlighet med ”Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet”
För nuvarande finns inga sådana förändringar.

Övriga resurser

Språkverkstaden erbjuder alla studenter på grund- och avancerad nivå vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning.

Studenthälsan är till för studenterna vid Uppsala universitet och SLU och har till uppgift är att ge stöd i studierelaterade frågor när orken inte riktig räcker till. På Studenthälsan finns läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer, med studierelaterade problem som expertområde. Studenthälsan erbjuder också kurser och workshops i att hantera stress, öka ditt självförtroende och träning i att tala inför andra. 

Någon att tala med

Universitetskyrkan finns till för studenter och personal vid Uppsala universitet och SLU. De har tystnadsplikt och du är välkommen dit oavsett vad du tror eller inte tror på.

Lika villkor: Vi arbetar för att UU ska vara en inkluderande och trygg studiemilljö och arbetsplats. Du kan läsa mer om vad trakasserier och kränkande särbehandling är på den universitetsövergripande studentwebben.

Vid Sociologiska institutionen och CESAR kan du vända dig till Arbetsmiljögruppen om du har frågor eller vill diskutera något som inträffat. 

Senast uppdaterad: 2022-02-11