Studieadministration vid Sociologiska institutionen inkl. CESAR

Har du frågor rörande studieadministration, se gärna om du hittar svar på dina frågor på sidan Vanliga frågor. Annars är du välkommen att höra av dig till oss. Du når oss på e-post info@soc.uu.se

Nedan finner du information om:

Tillgodoräknande
Studieuppehåll och studieavbrott

Vi som arbetar med studieadministration är:

Ylva Nettelbladt
info@soc.uu.se
Telefon: 018-471 5187

Nils Öberg
info@soc.uu.se
Telefon: 018-471 3057

Tillgodoräknande

Om du tidigare har studerat vid ett annat svenskt eller utländskt lärosäte än Uppsala universitet (UU) finns det möjligheter att inkludera dessa studier i din utbildning vid UU. Vissa kurser och kursdelar måste tillgodoräknas medan andra kan inkluderas utan särskilt tillgodoräknande, enligt följande:

  1. Alla kurser från utländska universitet som ska ingå i en examen från UU måste tillgodoräknas. Dessa ärenden handläggs av Examensenheten på Studentavdelningen. 
  2. Hela kurser från andra svenska lärosäten som ska ingå i generell examen från UU behöver normalt sett inte tillgodoräknas utan kan inkluderas direkt i din examen. Dessa ärenden handläggs av Examensenheten. 
  3. Hela kurser från andra svenska lärosäten som ska ingå i yrkesexamen från UU måste tillgodoräknas. Dessa ärenden handläggs av berörd institution. Du som till exempel läser på Socionomprogrammet och vill tillgodoräkna dig tidigare kurser från andra svenska lärosäten i din examen ska ansöka hos Sociologiska institutionen eftersom socionomexamen är en yrkesexamen. Ansökan görs via detta formular: Ansökan om tillgodoräknande.
  4. Del av kurs som ska ingå i generell- eller yrkesexamen från UU måste tillgodoräknas. Dessa ärenden handläggs av berörd institution. Du som till exempel har läst sociologikurser vid annat svenskt lärosäte med liknande kursinnehåll som de sociologikurser som ges av UU ska därför ansöka hos Sociologiska institutionen, om du vill tillgodoräkna dig delar av UUs sociologikurser. Ansökan görs via detta formulär: Ansökan om tillgodoräknande.

I formuläret ska du ange den/de kurser du redan läst och den/de kurser från Sociologiska institutionen som du vill tillgodoräkna del av. Dessutom ska du bifoga kursplan, litteraturlista och registerutdrag för den/de redan lästa kurserna vid tidigare lärosäte.

Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

Ibland är det svårt att få ihop studierna med resten av livet eller så kan det vara så att studierna inte riktigt gått som det var tänkt. Då kan det behövas ett studieuppehåll. Om du ansöker om och beviljas ett studieuppehåll finns möjlighet att återuppta studierna efter studieuppehållet. Studieuppehåll beviljas vanligen för en termin eller för ett år i taget. Under studieuppehållstiden kan du ta igen eventuella kurspoäng som saknas. Vi hjälper gärna till med en planering om det behövs. Här finns länk till blanketten som du fyller i för att ansöka om Studieuppehåll:

Studieavbrott

Om du inte vill återuppta dina studier utan vill avsluta dem helt ska du göra studieavbrott. Detta är viktigt både för studieadministrationen att känna till men även fördelaktigt för dig då du slipper få påminnelser om dina studier och annan irrelevant information. Du som är läser på något av våra kandidat- eller masterprogram ska anmäla studieavbrott via en digital blankett som du når genom följande länk: 

Du som läser fristående kurser hos oss och vill avsluta dessa, ska göra studieavbrottet på egen hand i Ladok. Logga in på Ladok, gå in på den aktuella kursen och till fliken ”Deltagande på kursen” till vänster, här fyller du i rutan ”Jag vill göra avbrott” och slutför anmälan genom att klicka på ”Gör avbrott”.

Vid frågor kontaktar du oss på studieadministrationen: info@soc.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-11-30