Studieadministration vid Sociologiska institutionen inkl. CESAR

Har du frågor rörande studieadministration, se gärna om du hittar svar på dina frågor på sidan Vanliga frågor. Annars är du välkommen att höra av dig till oss. Du når oss på e-post info@soc.uu.se

Nedan finner du information om:

Tillgodoräknande
Studieuppehåll och studieavbrott

Vi som arbetar med studieadministration är:

Ylva Nettelbladt
info@soc.uu.se
Telefon: 018-471 5187

Nils Öberg
info@soc.uu.se
Telefon: 018-471 3057

Tillgodoräknande

Om du har läst kurser vid annat svenskt eller utländskt lärosäte är det möjligt att inkludera dessa kurser i din examen från Uppsala universitet (UU), vilket kallas tillgodoräknande. Olika regler gäller om du vill tillgodoräkna dig del av kurs eller hel kurs från UU, samt om de tidigare kurserna lästes vid svenskt eller utländskt lärosäte:

  1. Alla kurser från utländska lärosäten som ska ingå i en examen från UU måste tillgodoräknas. Dessa ärenden handläggs av Enheten för studieadministration på Studentavdelningen.
     
  2. Hela kurser från svenska lärosäten som ska ingå i generell examen från UU behöver normalt sett inte tillgodoräknas utan kan inkluderas direkt i din examen. Dessa ärenden handläggs av Enheten för studieadministration.
     
  3. Del av kurs från svenska lärosäten som ska ingå i generell examen från UU måste tillgodoräknas. Dessa ärenden handläggs av ansvarig institution. Ansökan om tillgodoräknande av del av sociologikurs görs via detta formulär.

Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

Ibland är det svårt att få ihop studierna med resten av livet eller så kan det vara så att studierna inte riktigt gått som det var tänkt. Då kan det behövas ett studieuppehåll. Om du ansöker om och beviljas ett studieuppehåll finns möjlighet att återuppta studierna efter studieuppehållet. Studieuppehåll beviljas vanligen för en termin eller för ett år i taget. Under studieuppehållstiden kan du ta igen eventuella kurspoäng som saknas. Vi hjälper gärna till med en planering om det behövs. Här finns länk till blanketten som du fyller i för att ansöka om Studieuppehåll:

Studieavbrott

Om du inte vill återuppta dina studier utan vill avsluta dem helt ska du göra studieavbrott. Detta är viktigt både för studieadministrationen att känna till men även fördelaktigt för dig då du slipper få påminnelser om dina studier och annan irrelevant information. Du som är läser på något av våra kandidat- eller masterprogram ska anmäla studieavbrott via en digital blankett som du når genom följande länk: 

Du som läser fristående kurser hos oss och vill avsluta dessa, ska göra studieavbrottet på egen hand i Ladok. Logga in på Ladok, gå in på den aktuella kursen och till fliken ”Deltagande på kursen” till vänster, här fyller du i rutan ”Jag vill göra avbrott” och slutför anmälan genom att klicka på ”Gör avbrott”.

Vid frågor kontaktar du oss på studieadministrationen: info@soc.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-01-09