Tillgodoräknande

Om du har läst kurser vid annat svenskt eller utländskt lärosäte är det möjligt att inkludera dessa kurser i din examen från Uppsala universitet (UU), vilket kallas tillgodoräknande. Olika regler gäller om du vill tillgodoräkna dig del av kurs eller hel kurs från UU, samt om de tidigare kurserna lästes vid svenskt eller utländskt lärosäte:

  1. Alla kurser från utländska lärosäten som ska ingå i en examen från UU måste tillgodoräknas. Dessa ärenden handläggs av Enheten för studieadministration på Studentavdelningen.
     
  2. Hela kurser från svenska lärosäten som ska ingå i generell examen från UU behöver normalt sett inte tillgodoräknas utan kan inkluderas direkt i din examen. Dessa ärenden handläggs av Enheten för studieadministration.
     
  3. Del av kurs från svenska lärosäten som ska ingå i generell examen från UU måste tillgodoräknas. Dessa ärenden handläggs av ansvarig institution. Del av sociologikurser handläggs alltså av Sociologiska institutionen: Ansök om tillgodoräknande av del av sociologikurs via detta formulär.

Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

Ibland är det svårt att få ihop studierna med resten av livet eller så kan det vara så att studierna inte riktigt gått som det var tänkt. Då kan det behövas ett studieuppehåll. Om du ansöker om och beviljas ett studieuppehåll finns möjlighet att återuppta studierna efter studieuppehållet. Studieuppehåll beviljas vanligen för en termin eller för ett år i taget. Under studieuppehållstiden kan du ta igen eventuella kurspoäng som saknas. Vi hjälper gärna till med en planering om det behövs. Om du vill ta studieuppehåll ansöker du via följande länk:

Ansök om studieuppehåll (digital blankett)

Anmälan om återgång till studier

När ditt studieuppehåll börjar lida mot sitt slut och du ska återuppta studierna ska du anmäla detta via följande länk:

Anmälan om återgång till studier (digital blankett)

Studieavbrott

Om du vill avsluta dina studier helt ska du göra ett studieavbrott. Detta är viktigt både för studieadministrationen att känna till men även för dig då du slipper få påminnelser om dina studier och annan irrelevant information. Du som är läser på något av våra kandidat- eller masterprogram ska anmäla studieavbrott via följande länk: 

Ansök om studieavbrott från program (digital blankett)

Du som läser fristående kurser hos oss och vill avsluta dessa, ska göra studieavbrottet på egen hand i Ladok. Logga in på Ladok, gå in på den aktuella kursen och till fliken ”Deltagande på kursen” till vänster, här fyller du i rutan ”Jag vill göra avbrott” och slutför anmälan genom att klicka på ”Gör avbrott”.

Vid frågor kontaktar du oss på studieadministrationen: info@soc.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-11-23