Studentorganisationer vid Sociologiska institutionen

Vid Sociologiska institutionen finns två studentföreningar:

Dynamicus är personalvetarnas studentförening i Uppsala. Dynamicus drivs ideellt av personalvetarstudenter och är en resurs i såväl studierna som på fritiden. Föreningen utgör ett praktiskt komplement till utbildningen och sätter extra guldkant på den sociala tillvaron. Dessutom skapar föreningen förutsättningar inför framtiden genom kontakter med arbetslivet.

Sociologiska föreningen SOC är en nystartad förening på Uppsala universitet. Vi ämnar samla och engagera sociologistudenter, dels genom att erbjuda en social mötesplats, dels genom att hjälpa till att förbättra studietid och studievillkor. Vårt fokus ligger på att bidra till en bättre gemenskap för sociologistudenter genom att anordna olika sociala evenemang, för att således bli startskottet för en lång och gedigen sociologitradition i Uppsala. 

För samtliga studenter vid Uppsala universitet:

Uppsala studenkår finns för samtliga studenter vid Uppsala universitet och arbetar för studentinflytande, och med en mängd studentfackliga och studiesociala frågor.

På uppdrag av Uppsala studentkår finns två studiebevakare på Samhällsvetenskapliga fakultet. De fungerar som en länk mellan studenterna, kåren och fakulteten, och arbetar med att på olika sätt förbättra studenternas situation.

Senast uppdaterad: 2023-01-02