Student

Denna sida vänder sig till dig som redan är student vid Sociologiska institutionen. Om du är nyfiken på våra kurser och program hittar du mer information om detta under utbildning

En kort presentation av studieadministrationen

Samhällsvenskapliga fakultetens periodindelningar

Period

Våren 2022

Hösten 2022

Våren 2023

Hösten 2023

Våren 2024

1 17/1-17/2 29/8-29/9 16/1-16/2 28/8-28/9 15/1-15/2
2 18/2-23/3 30/9-2/11 17/2-22/3 29/9-1/11 16/2-20/3
3 24/3-1/5 3/11-6/12 23/3-27/4 2/11-5/12 21/3-25/4
4 2/5-5/6 7/12-15/1 28/4-4/6 6/12-14/1 26/4-2/6

Senast uppdaterad: 2023-01-02