Student

Denna sida vänder sig till dig som redan är student vid Sociologiska institutionen. Om du är nyfiken på våra kurser och program hittar du mer information om detta under utbildning. För studenter på Socionomprogrammet och kurser i socialt arbete hävisar vi till CESAR - Centrum för socialt arbete

Våra kurser

I listan nedan finner du institutionens kurser på både grundnivå och avancerad nivå (masternivå). Observera att vissa kurser endast ges inom visst program, och inte går att söka som fristående kurs! Välj termin i boxen nedan och välj sedan om du vill se kurserna i bokstavsordning eller sorterade efter nivå (grundnivå/avancerad nivå). Länkarna för dig vidare till Studentportalen.

Samhällsvenskapliga fakultetens periodindelningar

Period

Våren 2019

Hösten 2019

Våren 2020

Hösten 2020

Våren 2021

1 21/1-20/2 2/9-2/10 20/1-19/2 31/8-30/9 18/1-21/2
2 21/2-24/3 3/10-5/11 20/2-25/3 1/10-3/11 22/2-28/3
3 25/3-5/5 6/11-8/12 26/3-30/4 4/11-7/12 29/3-3/5
4 6/5-9/6 9/12-19/1 1/5-7/6 8/12-17/1 4/5-6/6

      

Uppsatsseminarier hösten 2019

Uppsatsseminarier:

Seminarier hålls under perioden tisdag 14/1 – fredag 17/1 2020

Inlämning:

Inlämning av uppsatser sker senast tisdag den 7 januari klockan 10:00
Ett utskrivet exemplar av uppsatsen lämnas i seminarieordförandes postfack och laddas upp till Studentportalen (senast klockan 10.00 den 7 januari).  Den uppladdade filen överförs automatiskt till Urkund för kontroll av ev. oredovisade källor. OBS samma fil som skrivits ut skall laddas upp - paginering måste stämma! En ifylld blankett skall medfölja den inlämnade uppsatsen! Examinator/seminarieordförande gör släppbarhetsbedömning och seminariescheman med 'släppta' uppsatser anslås senast klockan 16 fredagen den 10 januari.

Examinatorer:

Sociologi och Samhällskunskap D: : Jacob Strandell, Lise Eriksson och Andreas Melldahl
Socialpsykologi: Reza Azarian
Sociologi AOP: Michael Allvin

Schema

Sociologi AOP C (Fredriks grupp)

Sociologi C (Jacobs grupp)