Student

Denna sida vänder sig till dig som redan är student vid Sociologiska institutionen. Om du är nyfiken på våra kurser och program hittar du mer information om detta under utbildning. För studenter på Socionomprogrammet och kurser i socialt arbete hävisar vi till CESAR - Centrum för socialt arbete

Våra kurser

I listan nedan finner du institutionens kurser på både grundnivå och avancerad nivå (masternivå). Observera att vissa kurser endast ges inom visst program, och inte går att söka som fristående kurs! Välj termin i boxen nedan och välj sedan om du vill se kurserna i bokstavsordning eller sorterade efter nivå (grundnivå/avancerad nivå). Länkarna för dig vidare till Studentportalen.

Samhällsvenskapliga fakultetens periodindelningar

Period

Våren 2020

Hösten 2020

Våren 2021

Hösten 2021

Våren 2022

1 20/1-19/2 31/8-30/9 18/1-21/2 30/8-30/9 17/1-17/2
2 20/2-25/3 1/10-3/11 22/2-28/3 1/10-3/11 18/2-23/3
3 26/3-30/4 4/11-7/12 29/3-3/5 4/11-7/12 24/3-1/5
4 1/5-7/6 8/12-17/1 4/5-6/6 8/12-16/1 2/5-5/6