Medlemmar

Christina Baggens
Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för omvårdnad
Hälsouniversitetet, 581 83 Linköping
010-10 37 712, 0705-79 39 32
christina.baggens@liu.se
Mer information

Ann Blomgren, RN, MMS Emerita,
Karolinska Institution,Division of Nursing,Department of Neurobiology, Care Science and Society (NVS), Sweden
annb.blomgren@gmail.com

Åse Boman
Institutionen för omvårdnad, hälsa & kultur
Högskolan Väst 461 86 Trollhättan
0520-22 39 48, 070-22 78 076
ase.boman@hv.se  

Charlotte D. Bjørnes
Department of Development and Planning og
Virtual Centre for Health Informatics Aalborg University
bjoernes@plan.aau.dk
www.v-chi.dk / www.partec.plan.aau.dk

Pia Bülow
Hälsohögskolan, Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete,
551 11 Jönköping
036-10 12 27
pia.bulow@hhj.hj.se

Elisabet Cedersund
Hälsohögskolan, Jönköping
036-101216, 0706-827300
elisabet.cedersund@hhj.hj.se

Berit Misund Dahl
Høgskolen i Ålesund/ Aalesund University College
+47 48109434
bd@hials.no

Elisabeth Dahlborg-Lyckhage
Högskolan Väst i Trollhättan
elisabeth.dahlborg-lyckhage@hv.se

Lotte Evron
Institut for Kommunikation,
Human Centtered Communication an Informatics (HCCI)
Aalborg universitet
lotte.evron@gmail.com
Mer information

Ulrika Ferm
DART - Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning
Kruthusgatan 17
411 04 Göteborg
031/34 20808, 0707/850210
ulrika.ferm@vgregion.se
Mer information

Bjöörn Fossum
Sophiahemmet Högskola
08-40 62 920
Bjoorn.fossum@sophiahemmethogskola.se
Mer information

Felicia Gabrielsson-Järhult
Hälsohögskolan, 551 11 Jönköping
036-10 13 21, 0707-19 01 12
felicia.gabrielsson@hhj.hj.se

Anna W. Gustafsson
Vårdalinstitutet, Lunds universitet
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
046-22 21 963, 046-2228703, 0736-78 25 32

Azar Hedemalm
Department of Nursing, Health and Culture
University West S-461 86 Trollhättan
+46 (0)520 22 39 88, +46 (0)703 60 04 73
azar.hedemalm@hv.se

Karl Hedman
Hälsohögskolan i Jönköping, 551 11 Jönköping
Internationella kontoret
036-10 11 85
karl.hedman@hhj.hj.se
Mer information

Ulla Hellström Muhli
Department of Sociology,  
Uppsala University P.O. Box 624  
SE-751 26 Uppsala, Sweden  
+46 (0)18 4715172, 46+ (0)7030 47 606
ulla.hellstrom:muhli@soc.uu.se
Mer information

Jane Ege Møller
Center for medicinsk uddannelse og Center for Sundhed, Menneske og Kultur
Aarhus Universitet
jane@medu.au.dk

Anders Horsbøl
Institut for Kommunikation, AAU
Aalborg
99 40 31 37
Mer information

Kjeld Högsbro
AAU
sociologi/socialt arbete
kjeldh@socsci.aau.dk
Mer information

Clara Iversen
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
Box 644, SE-75126 Uppsala
018-471 78 46
clara.iversen@soc.uu.se
Mer information

Kirsten Jæger
AAU
kirstenj@cgs.aau.dk
Mer information

Gunilla Jansson
Institutionen för nordiska språk
Stockholms Universitet
08-16 41 84
gunilla.jansson@nordiska.su.se
Mer information

Iréne Josephson
FoUrum
Regionförbundet Jönköpings län
Box 255, SE-551 14 Jönköping
Barnarpsgatan 47
Telefon: +46 72-230 33 01 
irene.josephson@regionjonkoping.se
Högskolan i Jönköping, Jönköping Academy

Malene Kjær Jeppesen
AAU
malenekj@hum.aau.dk
Mer information

Karin Kjellgren
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Sahlgrenska akademin, 405 30 Göteborg
karin.kjellgren@fhs.gu.se

Sofia Kjellström
Institutet för Gerontologi, Hälsohögskolan, 551 11 Jönköping
Telefon: 036-10 13 13
sofia.kjellstrom@hhj.hj.se

Maricel Knechtel
Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet
maricel.knechtel@soc.uu.se
Mer information

Eva Lidén
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet
+46-(0)31-7866427
eva.liden@gu.se

Anette Lundin
Högskolan i Skövde
Hälsohögskolan i Jönköping
anette.lundin@his.se eller anette.lundin@hhj.hj.se
Mer information

Ole Mygind
Videncenter for Kommunikation og Læring i Sundhedssektoren
Professionshøjskolen University College Nordjylland
+45 7269 0336
olm@ucn.dk
Mer information

Regina Nobis
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur,
Högskolan Väst
0520-22 39 84, 0733-97 51 52
regina.nobis@hv.se

Shirley Näslund
HumUS, Avdelningen för svenska språket
Örebro universitet
Telefon: 019-301284, Mobil: 073-8412438
shirley.naslund@oru.se
Mer information

Anna Olaison
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
Box 644, SE-75126 Uppsala
018-471 5181
anna.olaison@soc.uu.se
Mer information

Aase-Marie Ottesen                                                                                                          AAU
aamo@hum.aau.dk
Mer information

Sandra Pennbrant
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avdelningen för vårdvetenskap på avancerad nivå, Högskolan Väst, Trollhättan
sandra.pennbrant@hv.se

Daniel Persson
Institutionen för Beteendevetenskap och lärande
Linköpings universitet, 581 83 Linköping
013-28 20 61
daniel.persson.thunqvist@liu.se
Mer information

Marcus Persson
Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)
marcus.persson@liu.se

Kjell Sverre Pettersen
Oslo og Akershus UniversityCollege
KjellSverre.Pettersen@hioa.no

Henrik Rahm
Vårdalinstitutet, Lunds universitet, Box 187, 221 00 Lund,
samt Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
046-22 21 963, 046-22 28 703, 0736-78 25 32
henrik.rahm@nordlund.lu.se
Mer information

Pirkko Liisa Raudaskoski
Institut for Kommunikation
Kroghstraede 3
9220 Aalborg ö, DK
+45 9940-9063
pirkko@hum.aau.dk

Inger Sandén
Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för omvårdnad,
Hälsouniversitetet, 581 83 Linköping
013 -22 77 67, Mobil: 0730-36 32 62
inger.sanden@liu.se

Eleni Siouta
Karolinska Institutet | Sektionen för omvårdnad
08-524 836 73 
eleni.siouta@ki.se

Simon Stefansen
AAU
simon@cgs.aau.dk
Mer information

Roar Stokken
NTNV, Helse Sunnmöre, Norge
+47 411 05 035
macroars@mav.com
Mer information

Jeanne Strunck
AAU
strunck@cgs.aau.dk
Mer information

Ann-Marie E. Svensson
Institutionen för omvårdnad, Hälsohögskolan  Jönköping
Institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde
0500-448451

Anna Carin Wahlberg
Karolinska Institutet, 141 83 Huddinge
08-52 48 38 62
anna.carin.wahlberg@ki.se
Mer information

Helle Sofie Wentzer
AAU/Dansk Sundhedsinstitut
hew@dsi.dk

Virpi Ylanne
Centre for Language and Communication Research
Cardiff University, Wales, UK
ylanne@cardiff.ac.uk

Pernilla Ågård
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
pernilla.agard@soc.uu.se
Mer information

Elin Margrethe Aasen
Høgskolen i Ålesund/ Aalesund University College
Avdeling for helsefag/ Department of Health Sciences
+47 70161391/ +47 92850817
ea@hials.no
Mer information