Publications - The Social Gerontology Group

2015

Forssell, E; Torres, S. & Olaison, A. (2015). Care managers’ experiences of cross-cultural need assessment meetings: the case of late-in-life immigrants. Ageing & Society, vol. 35, no. 2, p. 576-601 (Published in IFirst in 2013 and found in: doi:10.1017/So144686X13000901)

Hammarström, G. (2015). Carl von Linnés avhandling “Människans förvandling” i socialgerontologisk belysning, Svensk Medicinhistorisk Tidskrift, vol. 19, p. 73-88.

Kania-Lundholm, M. & Torres, S. (2015). The divide within: older active ICT users position themselves against different ‘Others’. Journal of Aging Studies, vol. 35, no. ??, p. 26-36. DOI information: 10.1016/j.jaging.2015.07.008

Torres, S. (2015). Expanding the gerontological imagination on ethnicity: conceptual and theoretical perspectives. Ageing & Society, vol. 35, no. 5, p. 935-960. (Published in IFirst in 2014 and found in: doi:10.1017/S0144686X14001330

Torres, S. (2015). Ethnicity, culture and migration. In J. Twigg & W. Martin (Eds.) Routledge Handbook of Cultural Gerontology. Routledge.

Torres, S. (2015). Äldre invandrare: den äldreomsorgspolitiska konstruktionen av ett välfärdproblem In M. Darvishpour & C. Westin (Eds) (2nd). Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. Lund: Studentlitteratur.

Torres, S; Olaison, A. & Forssell, E. (2015). Biståndshandläggare om möten med sent-i-livet-invandrade äldre: inblick i hur en insitutionell kategori skapas. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 22, no. 1, p. 44-62.

Winqvist, M. (2015). Stödet till anhöriga i Uppsala kommun 2010 – 2013, Slutrapport, FoU rapport 2015/1, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala.

Winqvist, M. (2015). Uppföljning av kursen Leva- inte bara överleva, Rapport Leva – inte bara överleva, Hela människan, Stockholm.

Winqvist, M. (2015). Ideal och verklighet – om självbestämmande i särskilt boende, FoU-rapport 2015/4, Regionförbundet Uppsala län.

Ågård, P; Torres, S. & Milberg, A. (2015). Att möta det okända: vårdpersonal samtalar om tvärkulturella vårdmöten i livets slutskede. Palliativ vård, no. 3, p. 10-11

2014

Cedervall, Y; Torres, S. & Åberg, A-C. (2014). Maintaining well-being and selfhood through physical activity: the meanings that people with mild Alzheimer's disease attach to being active Aging & Mental Health, DOI:10.1080/13607863.2014.962004

Forssell, E; Torres, S. & Olaison, A: (2014). Anhörigomsorg mot betalning: Biståndshandläggare om sent-i-livet-invandrares önskemål (Cash for care: care managers on late in life immigrants’ requests) Socialvetenskaplig Tidskrift; vol. 21, no. 2, p. 114-137.

Hellström, I. & Torres, S. (2014). The “not yet” horizon: Understandings of the future amongst couples living with dementia. Dementia: The International Journal of Social Research and Practice DOI: 10.1177/1471301214565673

Hellström Muhli, U. (2014). Forskningsetik. (Kapitel i bok) I J. Trost. Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur.

Krohne, K; Torres, S; Slettebø, Å & Bergland, A. (2014). Everyday uses of standardized test information: a qualitative study exploring professional test administrators’ justifications. BMC Health Services Research, 14:72 DOI: 10.1186/1472-6963-14-72

Torres, S. (2014). Expanding the gerontological imagination on ethnicity: conceptual and theoretical perspectives. Ageing & Society, Available on CJO 2014 doi:10.1017/S0144686X14001330

Torres, S; Lindblom, J. & Nordberg, C. (2014). Daily newspaper reporting on elderly care in Sweden and Finland: a quantitative content analysis of ethnicity and migration-related issues Vulnerable Groups & Inclusion, http://dx.doi.org/10.3402/vgi.v5.21260

Wejbrandt, A. (2014). Defining aging in cyborgs: A bio-techno-social definition of aging. Journal of Aging Studies, 31: 104-109.

Wejbrandt, A. (2014). Att definiera åldrande i den hybrida människans spår. Socialmedicinsk tidskrift, 91(4): 373-383.

Winqvist, M. (2014). Anhörigkonsulentens arbete och yrkesroll – Resultat från en enkätundersökning, Nationellt kompetenscentrum anhöriga Rapport 2014:1, Kalmar.

2013

Krohne, K; Torres, S; Slettebö, Å & Bergland, A (2013). Individualizing standardized tests: physiotherapists and occupational therapists’ test practice in a geriatric setting. Qualitative Health Research, vol. 23, no. 9, p. 1168-1178.

Hellström Muhli. U. & Delbene, R.(2013). The ethical dimension of presence in elderly care talk-encounters.In J. C. Gonçalves (Eds). Presence in healthcare communication - implication for professional education. Rio de Janeiro, Brasil: Editora da Universidade Federal Fluminense(UFF).

Hellström, I. & Torres, S. (2013). A wish to know but not always tell: couples living with dementia talk about disclosure preferences. Aging and Mental Health, vol. 17, no. 2, p.157-167.

Lundin, A., Berg, L-E. & Hellström Muhli, U. (2013). Feeling existentially touched.A phenomenological notion of the well-being of elderly living in special housing accommodation from the perspective of care professionals. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 8: 20587 - http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v8i0.20587

Markkula, V. & Hellström Muhli, U. (2013). Diskursen om den svenska skolsköterskans hälsostödjande arbete i kvalitativ forskning: En kvalitativ metasyntes. VÅRD I NORDEN 2/2013. PUBL. NO. 108 VOL. 33 NO. 1 PP 0–0.

Torres, S. Hoshino, K. (Trans.) Sweden ni okeru imin no kenko chojyu: Kenkyu no gaikan to kongo no kadai ( Healthy aging among immigrants in Sweden: Waht we know and need to find out). In T. Sasaki & K. Hoshino (Trans.) Kenko chojyu no shakai bunkateki bunmyaku (Healthy aging in sociocultural context: Japanese version) (pp.63-76).Tokyo: Kazamashobo.

Torres, S. Ett livslopp präglad av migration och social exkludering (2013). In L. Andersson (ed). Socialgerontologi.(2dra ed) Lund: Studentlitteratur.

Winqvist, M.(2013). Stödet till anhöriga i Uppsala kommun – uppföljning genom fokusgrupper år 2012, Delrapport 2, FoU-rapport 2013/2, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala.

Winqvist, M.(2013). Tillgång eller bromskloss? Om samverkan med anhöriga inom psykiatriska verksamheter i kommuner och landsting, FoU-rapport 2013/4, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala.

Winqvist, M (2013). Palliativt kompetenscentrum i Uppsala – en uppföljning, FoU-rapport 2013/5, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala.

2012

Forssell, E. & Torres, S.(2012). Social work, older people and migration: an overview of the situation in Sweden. European journal of social work, vol. 15, no. 1, p. 115-130.

Hammarström, G (2012). Rehabiliteringskedjan mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala kommun: Personalens uppfattningar och erfarenheter. Regionförbundet Uppsala län, FoU-rapport 2012/2.

Hammarström, G. & Torres, S. (2012)
Variations in subjective well-being when ‘ageing in place’: A matter of acceptance, predictability and control. Journal of Aging Studies, vol. 26, no. 2, p. 192-203.
 

Hellström Muhli, U. (2012). Delaktighet i äldreomsorgens språkliga möten. I P. Bülow, I. Sandén & D. Thunqvist Persson (eds.)Delaktighet i samtal, - Kommunikationens villkor och förutsättningar för delaktighet i vård, omsorg och socialt arbete. Malmö: Gleerups förlag.

Lawrence, S. & Torres, S. (2012) Special Issue on Older People, Migration and Social Work in European Journal of Social Work, vol. 15, no. 1.

Svensson, A-M., Mårtensson, L. & Hellström Muhli, U.(2012). Well-being dialogue: Elderly women`s subjective sense of well-being from their course of life perspective. Int. J Qualitative Studies in Health and Well-being, 7: 19207 http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v7i0.19207

Tornstam, L. (2012). The Theory of Gerotranscendence, in Gibson, H.J., Singleton, J.F., Leisure and Aging. Theory and Practice, Champaign, IL: Human Kinetics.

Torres, S. (2012). Globalisering av internationella migrationsflöden: nya utmaningar för den offentliga äldreomsorgen. In E. Jeppsson-Grassman & A. Whitaker (red) Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Torres, S. (2012). International migration: patterns and implications for exclusion in old age. In T. Scharf & N. C. Keating (Eds). From exclusion to inclusion in old age: a global challenge. University of Bristol: The Policy Press.

Torres, S. & Lawrence, S. (2012). Old age and migration: an introduction to ‘the age of migration’ and its consequences for the field of gerontological social work. European journal of social work, vol. 15, no. 1, p.1-7.

Torres, S; Lindblom, J. & C. Nordberg (2012). Medierepresentationer av etnicitet och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen i Sverige och Finland. Sociologisk Forskning, vol. 49, no. 4, p. 283-304.

Winqvist, M (2012). Stödet till anhöriga i Uppsala kommun – en kartläggning, FoU-rapport. 2012/5, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala.

Winqvist, M., Magnusson, L. Bergström I., Beyhammar, K., Eriksson, B., Follin, A., Forsgren, A., Forsman, C., Björkman, M., Göransson, S., Göransson, Höglund, E., Larsson A-C, Lerman, B., Mannefred, C., Takter, M., Talman, L., Tomazic, D., Wesser, E., Hanson, E. (2012). Stöd till anhöriga -erfarenheter från åtta kommuner 2010/2011, Nationellt kompetenscentrum anhöriga/ Fokus Kalmar län.
 

2011

Lindblom, J. & Torres, S.
Etnicitets- och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen: en analys av SvD:s rapportering mellan 1995-2008 (Ethnicity and migration-related issues in elderly care: an analysis of a Swedish daily newspaper from 1995-2008). Socialvetenskaplig Forskning, vol. 18, no. 3, p. 222-243.

Tornstam, L.
Åldrandets socialpsykologi, Åttonde reviderade upplagan. Stockholm: Norstedts
Download (312.92 kB)

Tornstam, L.
Socialgerontologi – Socionomers tysta kompetensområdesrevolution, Socionomen, Nr 2: 19-23.

Tornstam, L.
På jakt efter Det goda åldrandet, Äldreomsorg, Vol. 28, Nr 5:10-13.

Tornstam, L.
Maturing into Gerotranscendence, The Journal of TransPersonal Psychology, Vol 43(2):166-180.

Torres, S.
Invandrarskap och hög alder: att åldras i Sverige som invandrare. I M. Ernst-Bravell (red). Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi. Stockholm: Gothia Förlag

Torres, S.
’Cross-cultural differences in ageing’. In I. Stuart-Hamilton (ed). An introduction to gerontology. Cambridge University Press.
 

2010

Hammarström, G. & Torres, S.
Being, feeling and acting dependent and independent: a qualitative study of Swedish home-help care recipients’ understandings. Journal of aging studies, vol. 24, no. 2, p.75-87.

Tornstam, L., Rydell, M., Vik, I., Öberg, E.
Ensamheten i Sverige 1985-2008, Uppsala: Sociologiska institutionen
Download (1.08 MB)

Torres, S.
Etnicitet och invandrarskap (Ethnicity and migrantship). In S. Torres & F. Magnusson (Ed). Invandrarskap, äldrevård och -omsorg (Ethnic ’Otherness’ in elderly care). Malmö: Gleerups.

Torres, S. & Magnusson, F. (Ed)
Invandrarskap, äldrevård och omsorg (Migrantship in elderly care) Malmö: Gleerups.

Torres, S.
Invandrarskap och tvärkulturella äldreomsorgsmöten (Ethnic ‘Otherness and cross-cultural interaction in elderly care). In S. Johansson (red.) Omsorg och mångfald (Social care and diversity). Malmö: Gleerups.

Torres, S.
Migration, diversity, ageing and health. Ethnicity & Health, vol. 15; no. 5, p 438-439.

Torres, S.
Inledning. In S. Torres & F. Magnusson (Ed). Invandrarskap, äldrevård och -omsorg. (Ethnic ’Otherness’ in elderly care). Malmö: Gleerups.

Winqvist, M.
Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd, Kunskapsöversikt 2010:2, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, Kalmar

Winqvist, M.
Anhörigperspektiv i äldreomsorg - ett utvecklingsprojekt, FoU-rapport 2010/3. Regionförbundet Uppsala län, Uppsala


2009

Hyse, K., Tornstam, L.
Recognizing Aspects Of Oneself in the Theory of Gerotranscendence, Online publication from The Social Gerontology Group, Uppsala
Download (122.62 kB)

Torres, S. & Hammarström, G.
'Successful aging as an oxymoron: elderly people speak about what aging well means to them’. International journal of aging and later life, vol. 4, no. 1, p. 19-50.

Torres, S.
‘Vignette methodology and culture-relevance: lessons learned through a project on successful aging with Iranian immigrants to Sweden’. Journal of cross-cultural gerontology, vol. 24, no. 1, p. 93-114.

Winqvist, M.
Utvärdering av övernattningsplatser för personer med demenssjukdom - En modell för dagverksamhet och anhörigstöd, FoU-rapport 2009/2, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala


2008

Ahmadi, Fereshteh
Kultur och hälsa. Studentlitteratur
Download (11.64 kB)

Ahmadi, Fereshteh
"Den postmoderna islamiska feminismen i Iran och Soroushs doktrin om distinktionen mellan den tillfälliga och den fundamentala aspekter av religionen" i Svensk religionshistorisk årsskrift 2006-2007, vol 15. S: 151-180
Download (12.25 kB)

Tornstam, L.
From Global Solidarity to Individualism. A 23 year comparative perspective on certain changes in Swedish value preferences. Online report from The Social Gerontology Group, Uppsala
Download (220.33 kB)

Torres, S.
The age of migration: what does it mean and why should European social gerontologists care? Retraite et Societé (Best of selection 2008), p. 67-90.

Torres, S.
L'ére des migrations: définition et importance pour la gérontologie sociale en Europe. Retraite et Société, vol. 55, p. 16-37.

Torres, S.
'Äldre invandrare i Sverige: om homogeniserandet av en heterogen social kategori och skapandet av ett välfärdsproblem'. ['Elderly immigrants in Sweden: on the homogenization of a heterogenous social category and the creation of a welfare problem']. In M. Darvishpour & C. Westin (Eds). Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige [Migration and ethnicity: perspectives on multicultural Sweden]. Lund: Studentlitteratur


2007

Tornstam, L.
Social Attitudes Toward Old-age Retirees in a 23-year Perspective. Online publication from The Social Gerontology Group, Uppsala
Download (305.38 kB)

Tornstam, L.
Stereotypes of Old People Persist: A Swedish Facts on Aging Quiz in a 23-year Comparative Perspective, Journal of Ageing and Later Life, vol 2(1): 33-59
Download (215.02 kB)

Hammarström, G. & Torres, S.
Beroende eller oberoende? En kvalitativ studie av hur äldre hjälptagare ser på att ha hjälp och stöd. [Dependency or independence? A qualitative study of how elderly home-help care recipients regard having help and support]. Sociologisk Forskning, 1(1): 30- 51

Torres, S. & Hammarström, G.
Hög ålder som hot och ohälsa: äldre människors erfarenheter [Old age as threat and disease: elderly people’s experiences]. In L-E. Jönson & S. Lundin (Ed.) Åldrandets betydelser (The meanings of aging). Lund. Studentlitteratur

Öberg, P.
Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv. Socionomen (4), 12-17

Winqvist, M.
Tandvårdsreformen i Uppsala län – en lägesbeskrivning, FoU-rapport 2/2007, FoU äldre, Regionförbundet Uppsala län

Winqvist, M., Lerman, B.
FoU-cirkel för utveckling av anhörigstöd – erfarenheter från ett länsövergripande projekt, FoU-rapport 1/2007, FoU äldre, Regionförbundet Uppsala län

Hammarström, G. & Torres, S.
’Beroende eller oberoende? En kvalitativ studie av hur äldre hjälptagare ser på att ha hjälp och stöd’. (’Dependency or independence? A qualitative study of how elderly home-help care recipients regard having help and support). Sociologisk forskning, vol. 1, no. 1, p. 30- 51.


2006

Wadensten, B.
An analysis of psychosocial theories of ageing and their relevance to practical gerontological nursing in Sweden, Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20, 347-354
Download (475.82 kB)

Wadensten, B. & Hägglund, D.
Older people’s experience of participating in a reminiscence group with a gerotranscendental perspective: reminiscence group with a gerotranscendental perspective in practice, International Journal of Older People Nursing 1, 159–167
Download (477.61 kB)

Ahmadi, Fereshteh
Islamic Feminism in Iran: Feminism in a New Islamic Context. Journal of Feminist Studies in Religion 22(2): 33-54. (The article got recognition as the Honorable Mention for the Journal of Feminist Studies of Religion's New Scholar Award for 2006)
Download (12.23 kB)

Torres, S.
Different ways of understanding the construct of 'successful aging': Iranian immigrants speak about what aging well means to them. Journal of cross-cultural gerontology, vol. 21, no. 1-2, p. 1- 23

Torres, S. & Hammarström, G.
Speaking of limitations while disregarding them: a qualitative study of diminished everyday competence in the oldest old. Journal of aging studies, vol. 20, no. 4, p. 291- 302

Torres, S.
Elderly immigrants in Sweden: otherness under construction. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 32, no. 8, p. 1341- 1358

Tornstam, L.
The Complexity of Ageism. A Proposed Typology, Journal of Ageing and Later Life, vol 1(1): 43-68
Download (185.78 kB)

Ahmadi, Fereshteh
Culture, Religion and Spirituality in Coping; The Example of Cancer Patients in Sweden. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Download (796.63 kB)

Sundström, G., Tornstam, L. Angeles Tortosa, C.M., 2006, Inför gud och denna församling, Aldring og Livsløp, (2):20-23

Krekula, C.
Kvinna i ålderskodad värld: Om äldre kvinnors förkroppsligade identitetsförhandlingar [Women in an Age-coded World: On older women's embodied identity negotiations] (Doctoral Dissertation), Dept. of Sociology, Uppsala University
Download (16.98 kB)

Torres, S.
Culture, migration, inequality and ‘periphery’ in a globalized world: challenges for the study of ethno- and anthropo-gerontology. In J. Baars, D. Dannefer, C. Phillipson & A. Walker (Eds.) Aging, globalization and inequality: the new critical gerontology. Amityville, NY: Baywood Publishing Company

Winqvist, M.
Utvärdering av samverkan mellan Uppsala kommun och privat handlare gällande insatsen veckohandling, FoU-rapport 1/2006, FoU-äldre, Regionförbundet Uppsala län


2005

Wadensten, B.
Introducing older people to the theory of gerotranscendence, Journal of Advanced Nursing 52(4), 381–388
Download (72.91 kB)

Ahmadi Lewin, Fereshteh
Elderly Migrants and the Concept of Home: A Swedish Perspective. Home or a place to live? in Home and Identity in Later Life. International Perspectives (eds. Graham, D. Rowles & Habib Chaudhury). New York: Spring Publishing Company. Link: http://www.springerpub.com/prod.aspx?prod_id=27150

Emami, S. & Torres, S.
'Making sense of illness: late in life migration as point of departure for elderly Iranian immigrants' explanatory models of illness''. Journal of immigrant health, vol. 7; no. 3, p. 153- 164
Download (14.51 kB)

Hammarström, G. & Torres, S.
Livssituation och förhållningssätt bland äldre i behov av hjälp och stöd. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 12, no. 4, p. 279- 293

Rydén, E.
My thoughts on aging, exam paper, Uppsala, Sweden: Dept. of Psychology
Download (50.80 kB)

Tornstam, L.
Gerotranscendence: A Developmental Theory of Positive Aging, New York: Springer Publishing Company. Link: http://www.springerpub.com/prod.aspx?prod_id=31344

Torres, S.
Book review [Naina, P. (ed.) Minority elderly care in Europe: country profiles]. Journal of ethnic and migration studies, vol. 31, no. 1, p. 214

Öberg, P.
Åldrandet i ett föränderligt samhälle : en utmaning för sociologisk forskning. Sociologisk forskning (3), 19-26.

Eklund, A., Gillespie, U., Solberger C., Winqvist, M.
Apotekare på husläkarmottagniong. Läkemedlesgenomgångar och läkemedelsrådgivning – ”Ta med påsen och kom”, FoU-raport 5/2005, FoU-äldre, Regionförbundet Uppsala län

Gustafsson, K., Lassinantti, K., Winqvist, M.
Granskning av projektet “samverkan kring vården på avdelning 125 Kronparksgården”, arbetsrapport, FoU äldre, Regionförbundet Uppsala län


2004

Hammarström, G.
"The construct of intergenerational solidarity in a lineage perspective: A discussion on underlying theoretical assumptions", Journal of Aging Studies Vol. 19, Issue 1. Link: http://authors.elsevier.com/sd/article/S089040650400066

Hammarström, G.
Trygghet och omvårdnadsbehov: Förhållningssätt och föreställningar om prioriteringar och kriterier för beslut om särskilt boende. Rapport 2004:7. Linköping: PrioriteringsCentrum
Download (11.52 kB)

Hammarström, G.
"The Constructs of Generation and Cohort in Sociological Studies of Ageing: Theoretical Conceptualizations and Some Empirical Implications", pp 41-64, i Britt-Marie Öberg, Anna-Lisa Närvänen, Elisabet Näsman, Erik Olsson (eds.), Changing Worlds and the Ageing Subject: Dimensions in the Study of Ageing and Later Life. Ashgate Publ. Limited

Kiemo, K.
Towards A Socio-Economic and Demographic Theory of Elderly Suicide: A Comparison of 49 Countries At Various Stages of Development (Doctoral Diseertation)
Download (599.22 kB)

Tornstam, L.
Den demografiska bomben - myt eller verklighet, Dokumenterad föreläsning vid FoU-centrum - äldre Uppsala län
Download (378.58 kB)

Torres, S.
'Late-in-life immigrants in Sweden: who are they and what do they need?' In T. Warnes (ed.) Older migrants in Europe: essays, projects and resources. (Final report to the European Science Foundation (ESF) from the Research Network on International Migration in Europe: Welfare Policy and Practice Implications for Older People)

Torres, S.
'Making sense of the construct of successful aging: the immigrant experience as point of departure for theory development' In S-O. Daatland & S. Biggs (Eds). Ageing and diversity. Policy Press

Warnes, A.M., Friedrich, K., Kelleher, L. & Torres, S.
'The diversity and welfare of older migrants in Europe'. Ageing and society; vol. 24; no. 3, p. 307-327
Download (13.96 kB)

Warnes, A.M., Friedrich, K., Kellaher, L. & Torres, S. (Eds)
Special Issue on Older Migrants in Europe (vol. 24 & no. 3) in Ageing and society.


2003

Tornstam, L.
Gerotranscendence from young old age to old old age. Online publication from The Social Gerontology Group, Uppsala.
Download (352.31 kB)

Torres, S.
'A preliminary empirical test of a culturally-relevant theoretical framework for the study of successful aging'. Journal of Cross-Cultural Gerontology, vol. 18, p. 73-91.
Download (14.10 kB)

Torres, S.
'Exploring cross-cultural issues through vignettes: the pros and cons of this data collection method'. In Lumme-Sandt, K., Outi, J. & Mäkinen, N. The cultural in gerontology: challenges, approaches and methods. (Symposium programme and proceedings for the 4th Intl Symposium on Cultural Gerontology, May 24-27, 3003 in Tempere, Finland.)
Download (13.87 kB)

Öberg, P. & Tornstam, L.
Attitudes towards embodied old age among Swedes. The International Journal of Aging & Human Development, 56 (2), 133-153


2002

Ahmadi Lewin, F.
The Late Modern Age and Adoption to Social and Value Changes in Later Life, in Gomes N.B., Bigestans A., Magnusson, L. Ramberg, I. (eds) Reflections on Diversity and Change in the Modern Society. Stockholm: Multicultural centre.
Download (14.68 kB)

Torres, S.
Relational values and ideas regarding 'successful aging', Journal of Comparative Family Studies, vol. 33, no. 3, p. 417-430
Download (14.70 kB)

Torres, S.
Att invandra till Sverige på äldre dar: anpassningsmöjligheter för 'sent-i-livet' invandrarna. Socialvetenskaplig Tidskrift, no. 4, p. 339-357.
Download (11.92 kB)

Winqvist, M.
Uppdrag Anhörig – Utvärdering av ny stödform, rapport inom ramen för projektet Anhörig 300, Socialstyrelsen, www.sos.se, art.nr. 2002-124-13


2001

Ahmadi Lewin, F.
The Meaning of Home among Elderly Immigrants: Directions for Future Research and Theoretical Development. Housing Studies 16(3):353-370.
Download (12.39 kB)

Ahmadi Lewin, F.
Gerotranscendence and Different Cultural Settings. Ageing and Society 21(4):395-415.
Download (12.14 kB)

Öberg, P.
Livslopp i förändring. I L. Andersson (Red.) Socialgerontologi (s. 44-63). Lund: Studentlitteratur

Öberg, P.
Ålderism hos de äldre. Äldre i Centrum 15(3)

Öberg, P., Tornstam, L.
Youthfulness and Fitness Identity Ideals for All Ages? Journal of Aging and Identity 6(1):15-29.
Download (11.80 kB)

Torres, S.
Postmoderne etnogerontologi: hvorfor ikke?. Aldring & Eldre, 18(3):12-15

Torres, S.
Understandings of successful aging in the context of migration: the case of Iranian immigrants to Sweden, Ageing and Society, vol. 21 no, 3: 333-355.
Download (11.90 kB)

Torres, S.
Understanding 'successful aging': cultural and migratory perspectives. (Doctoral Dissertation) Uppsala, Sweden: Dept. of Sociology, Uppsala University
Download (16.94 kB)

Öberg, P. & Tornstam, L.
Youthfulness and Fitness Identity Ideals for All Ages?. Journal of Aging and Identity, 6 (1), 15-29


2000

Ahmadi Lewin, F.
The Meaning of Home among Elderly Immigrants: Directions for Future Research and Theoretical Development. Housing Studies 16(3):353-370.

Ahmadi Lewin, F.
Gerotranscendence and Life Satisfaction: Studies of religious and secular Iranians and Turks. Journal of Religious Gerontology Vol. 12 (1):17-41.

Ahmadi, Fereshteh.
Reflections on Spiritual Maturity and Gerotranscendence: Dialogues with Two Sufis. Journal of Religious Gerontology. Vol. 11, nr.2/2000: 137-149.

Ahmadi, Fereshteh.
Sufi conception of self and of "Other-than-self". Journal of aging and identity, vol 5, nr 3.

Ahn, S-H
Pro-Welfare Politics. A Model for Changes in European Welfare States. (Ph.D. Dissertation) Uppsala, Sweden: Dept. of Sociology, Uppsala University