Skjutvapenvåld i kriminella miljöer som ett socialt problem. En studie av diskurser i media, politik och socialtjänstens sociala praktik

Projektledare: Petter Ingemarsson, Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet. 

Handledare: Anna Olaison och Stefan Sjöström. 

Projekttid: 2018-10-01--2023-09-30.

Projektbeskrivning: Petter Ingemarsson är doktorand vid CESAR – Centrum för socialt arbete. Hans avhandlingsarbete rör hur skjutvapenvåld i kriminella miljöer har etablerats som ett socialt problem i Sverige med fokus på sk. claims-making activities. Genom att använda kritisk diskursanalys kommer mediematerial och politiska motioner analyseras på diskursiv nivå. Socialtjänstens sociala praktik kommer även att studeras.”

Projektets hemsida.

Last modified: 2021-06-27