Publikationer vid Sociologiska institutionen

På underliggande sidor finns information om publikationer vid institutionen. Sidorna länkar direkt till det Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA där samtliga vetenskapliga publikationer vid Uppsala universitet registreras.

Listorna omfattar endast det senaste årens publikationer enligt de kategorier länkarna anger. Söker du äldre publikationer hänvisar vi till DiVA:s sökfunktion.

För sökning av specifik forskares publikationer hänvisas även till respektive forskares personliga webbsidor, som länkas till från personalkatalogen.

Doktors -och licentiatavhandlingar

Studentuppsatser

Övriga publikationer

Senast uppdaterad: 2023-02-02