Sociologiska institutionens arbetsmiljögrupp

Vid sociologiska institutionen finns en arbetsmiljögrupp som bevakar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön vid institutionen.

Studenter och anställda välkomnas att vända sig till någon av medlemmarna i gruppen om de har frågor eller vill komma med synpunkter gällande arbetsmiljö.

Medlemmar i gruppen:

Ordförande: Ilkka Henrik Mäkinen (ersättare Helena Olsson)
Sekreterare: Sofia Englund (vik. Lovisa Högberg)
Skyddsombud: Fredrik Movitz
Lika villkorsombud: Katriina Östensson
Doktoranderna representeras av ordinarie ledamot i Institutionsstyrelsen: Josefin Kjellberg
Studenterna representeras av Studiebevakaren som är utsedd av Uppsala Studentkår.