Sociologiska institutionens arbetsmiljögrupp

Vid sociologiska institutionen finns en arbetsmiljögrupp som bevakar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön vid institutionen.

Studenter och anställda välkomnas att vända sig till någon av medlemmarna i gruppen om de har frågor eller vill komma med synpunkter gällande arbetsmiljö.

Medlemmar i gruppen:

Ordförande: Helena Olsson
Sekreterare: Sofia Englund 
Skyddsombud: Fredrik Movitz
Lika villkorsombud: Emma von Essen
Doktoranderna representeras av ordinarie ledamot i Institutionsstyrelsen: Josefin Kjellberg
Studentrepresentant: Johanna Lindell

Senast uppdaterad: 2022-04-25