Sociologiska institutionen

Sociologiska institutionen finns i kvarteret Engelska parken. Studievägledning, ledning, anslagstavlor, postfack mm finns på plan 1 (1½ tr.) i hus 3.

Studievägledarna har telefontid måndag-torsdag 10-12. Besökstid efter överenskommelse.

Uppsala: Studenter som har frågor om kurser med studieort Uppsala, kontakta studerandeexpeditionen på e-post info@soc.uu.se

Gotland: Studenter som har frågor om kurser med studieort Visby, kontakta Studentservice Campus Gotland studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

I övrigt ber vi er att i första hand kontakta oss via våra funktionsmejladresser:

Prefekt Sociologiska institutionen:
prefekt-soc@uu.se

Bitr. prefekt Sociologiska institutionen:
bitrprefekt-soc@uu.se

Administrativ chef:
admchef-soc@uu.se

Ekonomi:
ekonomi-soc@uu.se

HR:
hr-soc@uu.se

Studierektor forskarutbildning sociologi:
studierektorsoc-fu@soc.uu.se

Studierektor grundutbildning sociologi:
studierektor-gu-sociologi-soc@uu.se

VFU:
vfu-soc@uu.se

Skyddsombud:
skyddsombud-soc@uu.se

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress: Box 624, 751 26 UPPSALA
E-post: info@soc.uu.se

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Administrativ chef:

Skyddsombud:

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Personaladministration: