Högre seminariet med Daniel Normark

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Segerstedtrummet (2-1026)
  • Föreläsare: Docent Daniel Normark, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet – även föreståndare av Uppsala STS.
  • Arrangör: Sociologiska institutionen
  • Kontaktperson: Ilkka Henrik Mäkinen
  • Seminarium

Titel: "Sites of Negotiation: Mobilities, Materialities and Mediators"

Senast uppdaterad: 2022-04-04