Disputation: Yên Mai

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3C, Uppsala
  • Arrangör: Sociologiska institutionen
  • Kontaktperson: Tora Holmberg
  • Disputation

Välkommen till Yên Mais disputation. Titel på avhandlingen: "Narratives of Change. Youth Participation in Vietnamese Development Programs".

Opponent: Professor Elina Oinas, Swedish School of Social Science, Helsingfors.

Betygsledamöter:

Professor Stina Bergman Blix, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Docent Pär Zetterberg, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Professor Håkan Thörn, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Reservopponent: Professor Helle Rydström, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Disputationens språk är engelska.

Senast uppdaterad: 2022-04-04