Disputation: Tom Chabosseau

Välkommen till Tom Chabosseaus disputation. Titel på avhandlingen: "“Sailing or Sinking Together” Container Shipping in  Digital Platform Capitalism".

Opponent: Associate Professor René Taudal Poulsen, Copenhagen Business School

Betygsledamöter:

Associate Professor Miia Bask, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Associate Professor Johan Jansson, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Professor Linda Soneryd, Sociologiska institutionen, Örebro Universitet.

Disputationens språk är engelska.

Senast uppdaterad: 2022-04-04