Högre seminariet med Louis Volont

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Segerstedtrummet (2-1026)
  • Föreläsare: Louis Volont, gästforskare hos Cultural Matters Group
  • Arrangör: Sociologiska institutionen
  • Kontaktperson: Ilkka Henrik Mäkinen
  • Seminarium

Titel: “Future-Making as a Cultural Act: Durkheimian Reflections from Hamburg”

Senast uppdaterad: 2022-04-04