Slutseminarium: Aija Duntava

  • Datum: –14.30
  • Plats: Engelska parken Segerstedtrummet (2-1026)
  • Arrangör: Sociologiska institutionen
  • Kontaktperson: Miia Bask
  • Seminarium

Opponenter: Stefan Fors, Stockholms universitet och Karolinska institutet, samt Karin Kristensson, doktorand.

Senast uppdaterad: 2022-04-04