Högre seminariet med Matilda Hellman

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Segerstedtrummet (2-1026)
  • Föreläsare: Professor Matilda Hellman
  • Arrangör: Sociologiska institutionen
  • Kontaktperson: Miia Bask
  • Seminarium

Den nordiska välfärdsstaten som konstruktion och gränsobjekt

Välfärdsstaten är en normativ och värdeladdad konstruktion. Den är ett gränsobjekt som vi förhåller oss till och som styr vår handling och våra antaganden. I den här presentationen berättar jag om min forskning i och teoretisering om den nordiska välfärdsstaten som en konstruktion och ett fenomen som vi kommunicerar och relaterar till. Hur uppfattas välfärdsstatens utmaningar och uppgifter i olika nordiska länder? Vad har den för funktion i olika politiska läger? Hur kan och skall forskningen förstå den som ontologi och operativ miljö?

Delta här i Zoom.

Senast uppdaterad: 2022-04-04