Halvtidsseminarium: Karin Kristensson

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Segerstedtrummet (2-1026)
  • Arrangör: Sociologiska institutionen
  • Kontaktperson: Miia Bask
  • Seminarium

Opponenter: Prof. Ilkka Henrik Mäkinen & Simon Helperin, doktorand.

Senast uppdaterad: 2022-04-04