Slutseminarium: Aija Duntava

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Segerstedtrummet (2-1026)
  • Arrangör: Sociologiska institutionen
  • Kontaktperson: Minoo Alinia
  • Seminarium

Opponenter: Fil. Dr. Stefan Fors, Stockholm universitet & Karolinska institutet & Karin Kristensson, doktorand, Sociologi.

Dubbelläsare: Docent Miia Bask

Senast uppdaterad: 2022-04-04