Disputation: Christoffer Berg

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3C
  • Arrangör: Sociologiska institutionen
  • Kontaktperson: Ylva Nettelbladt
  • Disputation

Välkomna till Christoffer Bergs disputation. Titel på avhandlingen: "Public Planning, Neoliberal Hybridity and Local Activism in Sundbyberg: Epochal Reconfiguration of Urban Development in Greater Stockholm"

Opponent: Professor Christian Schmid, ETH Zürich.

Betygsledamöter:

Professor Tora Holmberg, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Docent Ståle Holgersson, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Professor Mikael Stigendal, Sociologiska institutionen, Malmö universitet

Reserv-opponent: 

Docent Sara Ferlander, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns Högskola

Senast uppdaterad: 2022-04-04