Aktuell information om Coronaviruset

Nytt prefektbeslut (15.6.2020) om arbete och studier vid sociologiska institutionen under höstterminen 2020.

Om inte andra direktiv ges centralt från universitetet, kommer arbete och studier vid institutionen för sociologi att organiseras på följande sätt under höstterminen 2020:

UTBILDNING PÅ GRUND- OCH MASTERNIVÅ

Undervisningen kommer att fortsätta under hösten främst via digitala kanaler. Undantag kommer att göras för H-VFU och vissa delar av CESAR: s (Centrum för socialt arbete) praktiska utbildning. Ansvariga för CESAR kommer att informera specifikt om dem vid ett senare tillfälle. Undantag från digital undervisning kan göras efter beslut från studierektorerna angående vissa delar, som sedan utförs på campus medan de fortfarande bibehåller fysiskt avstånd. Även i de undantagna delarna måste digitalt deltagande göras tillgängligt för att upprätthålla skydd mot smitta. För att utveckla kommunikationen med studenterna under denna period uppmuntrar vi programsamordnare och studierektorer att utveckla virtuella sätt att kommunicera tillsammans med lärare.

UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

När det gäller utbildning på forskarnivå kan varje lärare tillsammans med doktoranderna bestämma hur de bäst ska organiseras. En blandning av digitala och fysiska lägen kan användas i dessa mindre grupper. Folkhälsomyndighetens beslut om fysisk distans bör följas.

KONTORSARBETE

Kontorsarbetet kommer att fortsätta på samma sätt som det har gjort sedan epidemiens utbrott. Alla som har möjlighet kan - efter samråd med sin närmaste handledare eller chef - välja om och i vilken utsträckning de kommer att arbeta från institutionen eller hemifrån. Vid institutionen ska alla folkhälsomyndigheternas beslut följas, både vad gäller social distansering och andra sätt för att minska smitta.