Aktuell information om Coronaviruset

Nytt prefektbeslut (10.12.2020) om studier vid sociologiska institutionen under vårterminen 2021.

Undervisning inom grund- och masterutbildningen

Om inte några andra officiella riktlinjer meddelas centralt från universitetet, skall undervisningen vid Sociologiska institutionen och Centrum för socialt arbete (CESAR) under vårterminen 2021 organiseras på följande sätt: Under VT21 fortsätter undervisningen via digitala kanaler. Undantag görs för vissa moment av färdighetsträning hos CESAR, om vilka föreståndaren meddelar särskilt. Därutöver kan undantag från digital undervisning meddelas av studierektorerna för grund- och masterutbildningen för vissa moment som kan genomföras fysiskt på campus med bibehållen fysisk distans. Även i de fall där sådana undantag meddelas skall möjlighet till digitalt deltagande finnas för att upprätthålla smittskyddet. 

Senast uppdaterad: 2021-01-26