Historik

Sveriges första sociologiska institution skapades 1947 vid Uppsala universitet. Torgny Segerstedt, som då innehade professuren i moralfilosofi vid Uppsala universitet, blev den första professorn i sociologi. Medan tidigare svenska företrädare för den sociologiska disciplinen, ännu utan någon egen sociologisk institution, framförallt hade betonat de teoretiska aspekterna av disciplinen, lyfte professor Segerstedt fram både sociologins teoretiska och empiriska aspekter. Torgny Segerstedts filosofiska och socialpsykologiska inriktning präglar fortfarande idag en stor del av uppsalasociologin.