Seminarier

Vid Sociologiska institutionen finns två aktiva seminarieserier: Högre seminariet samt Att identifiera sociologins nuvarande läge. Mer information samt schema för respektive seminarium finns nedan.

Högre seminariet

Högre Seminariet är institutionens centrala akademiska mötesplats. Vid seminariet lägger såväl internationella som nationella gäster fram sin forskning. Högre seminariet omfattar även doktorandpresentationer av förstårsuppsats, halvtids- och slutseminarium.

Vid intresse att lägga fram uppsats vid högre seminariet, kontakta ordförande för seminariet, Minoo Alinia.

Den ordinarie tiden för seminariet är kl. 15:30-17 och lokal är vanligtvis Segerstedtrummet (2-1026). 

Höstterminen 2022

8 september (OBS torsdag), Ipek Demir, Associate professor in Sociology and Social Policy, University of Leeds, UK
14 september, Mohini Mehta, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
28 september, Yên Mai, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet, OBS: startar kl. 15:15
5 oktober, Magnus Dahlstedt, Professor in Social Work, Department of Culture and Society, Linköping University
12 oktober, Stina Lindegren, halvtidsseminarium, Socialt arbete, Uppsala universitet
26 oktober, Max Persson, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
2 november, Gurminder K. Bhambra, Professor of Postcolonial and Decolonial Studies, University of Sussex & John Holmwood, Emeritus Professor of Sociology, University of Nottingham
9 november, Claudia Tazreiter, Professor, REMESO, Linköping University
23 november, Izabela Wagner, Associate Professor at the Institute of Sociology, Collegium Civitas Cooperative University in Warsaw & Michał Zawadzki, Associate Professor at the Division of Industrial Engineering and Management at Uppsala University
7 december, Hans Joas, Professor in the Sociology of Religion, Humboldt University, Berlin. OBS: kl. 16-17:30
14 december, Anna Rensfeldt Flink,  doktorand vid Sahlgrenska univeritetssjukhuset i Göteborg

Vårteminen 2022

16 februari, Cecilia Nordquist, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
2 mars, Reza Azarian, Sociologi, Uppsala universitet
9 mars, Anna Khanukaeva, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet, OBS: kl. 14.15-16.
23 mars, Josefin Kjellberg, halvtidsseminarium, Socialt arbete, Uppsala universitet, OBS: kl. 14:15-16.
6 april, Rense Nieuwenhuis, Associate professor in sociology, Swedish Institute for Social Research (SOFI) at Stockholm University
20 april, Dominik Döllinger, Sociologi, Uppsala universitet
27 april, Markus Lundström, Sociologi
4 maj, Håkan Thörn, Professor in Sociology, Department of Sociology and work science, Götebory University
10 maj, öppen föreläsning med Sujata Patel, Savitribai Phule Pune University and a National Fellow at the Indian Institute of Advanced Studies, Shimla. OBS: Tisdag kl. 13:15-15
11 maj, Tora Holmberg & Andreas Melldahl, Sociologi, Uppsala universitet
18 maj, Tuija Saresma. PhD, Associate Professor, Department of Music, Art and Culture Studies, Research Centre for Contemporary Culture, University of Jyväskylä in Finland
1 juni, Maaike van der Vleuten, postdoctoral fellow at the Swedish Institute for Social Research (SOFI) at Stockholm University
8 juni, Alessandra Minissale, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet OBS: kl. 14:15-16
15 juni, Mayya Shmidt, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet

Höstterminen 2021

1 september, Evin Ismail, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
15 september, Özge Altin, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
29 september, Prof. Sujata Patel, Savitribai Phule Pune University, India
20 oktober, Prof. Anders Neergard, Remeso, Linköpings universitet
27 oktober, Prof. Vanessa Barker, Sociologiska institutionen, Stockholm universitet
10 november, Erika Willander, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet & David Thurfjell, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
17 november, Dominik Döllinger, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
24 november, Prof. Mads Meier Jæger, Department of Sociology, Copenhagen University
1 december, Prof. Monica Burman, Umeå Universitet
8 december, Sarah Hamed, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet

Vårteminen 2021

3 februari, Professor Nan Dirk de Graaf, Nuffield College, Oxford
17 februari, PhD Marsela Dauti, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 
17 mars, PhD Tove Samzelius, Institutionen för social arbete,  Malmö universitet
21 april, Patricia Lorenzoni, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Uppsala universitet. OBS! Kl. 10:15-12. 
28 april, Alessandra Minissale, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
5 maj, Magnus Linton, Institutet för framtidsstudier
12 maj, två docentföreläsningar av Clara Iversen och Sebastian Abrahamsson, CESAR resp. Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. OBS! börjar 14:00. 
19 maj, Johan Fagerberg, halvtidsseminarium, Socialt arbete, Uppsala universitet
9 juni, Dominik Döllinger, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Höstterminen 2020

26 augusti, Christoffer Berg, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
9 september, Yên Mai, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
14 oktober, Sonia Köllner, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
21 oktober, Isis Lindfeldt, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet

Vårterminen 2020

29 januari, Tom Chabosseau, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
19 februari, Maria Florencia Langa, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
26 februari, Tobias Olofsson, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
4 mars, Docentföreläsning, Anna Olaison, Centrum för socialt arbete (CESAR), Uppsala universitet
8 april, Philip Creswell, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet, OBS! Kl. 15:15-17 i Zoom
29 april, Evin Ismail, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet, OBS! i Zoom
13 maj, Josef Ginnerskov, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet, OBS! i Zoom
3 juni, Hannes Landén, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
4 juni, Richard Gäddman Johansson, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet, OBS! torsdag kl. 10:15-12
10 juni, Sarah Hamed, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
17 juni, Mai Lundemark, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet

Höstterminen 2019

25 september, prof. Gudmund Hernes, Professor II vid Handelshögskolan BI/Norwegian Business School/Oslo; Seniorforskare vid Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo; Adjunct Affiliate, Freeman Spogli Institute, CHP/PCOR vid Stanford University; ordförande vid Uppsala universitets styrelse (Konsistorium), Uppsala universitet
8 november (OBS fredag), prisceremoni och prisföreläsning Katrin Fridjonsdottirpriset, Anders Hylmö, Lunds universitet. 
20 november, prof. Susie Scott,  University of Sussex (i samarbete med forskargruppen EmoJI)
27 november, docent Reza Azarian, artikelseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
11 december, Max Persson, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
18 december, Dominik Döllinger, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet (OBS: kl. 13:15-15:00)

Vårterminen 2019

16 januari, Marie Sepulchre, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
30 januari, Maricel Knechtel, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
6 februari, Eve Chiapello, EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), Paris
6 mars, Magdalena Viera, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
24 april, Pernilla Ågård, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
14 maj (OBS! Tisdag 10:45-12:00) , Guusje Jol, Centre for Language Studies, Radboud University, the Netherlands, Nina Törnqvist och Clara Iversen, CESAR, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
15 maj, prof. Sinisa Malesevic, School of Sociology, University College Dublin, Ireland
22 maj, prof. Toni Casanti, Dept. Of Sociology at Virginia Tech, USA (I samarbete med Centrum för genusvetenskap, UU)
29 maj, prof. Neil King, Dept. Of Sociology at Virginia Tech, USA (I samarbete med Centrum för genusvetenskap, UU)
12 juni, Ylva Nettelbladt, lic-seminarium, Sociologi, Uppsala universitet

Höstterminen 2018

10 oktober, Ylva Nettelbladt, lic-slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
22 oktober, professor Ivan Ermakoff, University of Wisconsin, Madison, USA
24 oktober, Richard Gäddman Johansson, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet (OBS. kl 11:15)
24 oktober, Roger Chartier, Collège de France, Paris (Auditorium Minus, Gustavianum)
21 november, professor Janos Kertesz, Central European University, Ungern
28 november, Mai Lundemark, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
18 december, Christoffer Berg, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet

Vårterminen 2018

24 januari, Dr. Ruth Penfold-Mounce, Department of Sociology, University of York
28 februari, Hedvig Gröndal, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
11 april, Professor Tom Shakespeare, Norwich Medical School, University of East Anglia, UK
25 april, Dr Sally Shortall, Duke of Northumberland Professor at Centre for Rural Economy, Newcastle University, UK
2 maj, Edvin Sandström, lic-seminarium, Sociologi, Uppsala universitet        
23 maj, Professor Michéle Lamont, Department of Sociology, Harvard University
30 maj, Aija Duntava, halvtidsseminarium, sociologi, Uppsala universitet

Höstterminen 2017

30 augusti, Edvin Sandström, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet (obs: kl. 10.15)                                      
7 september, Elizabeth Stokoe och Rein Sikveland, Loughborough University, Storbitannien
13 september, Tobias Olofsson, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
20 september, Jonas Bååth, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
28 september, Louise Ryan, University of Sheffield
11 oktober, Jérôme Michaud, Sociologi och fysik, Uppsala universitet
15 november, Professor Lisa Adkins,University of Tampere and University of Turku, Finland & School of Humanities and Social Science, University of Newcastle, Australia
29 november, Maria Langa, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet

Vårterminen 2017

7 januari Kristoffer Kropp, Roskilde universitet, Denmark (OBS! en tisdag och 13-15 )
23 februari Giselinde Kuipers, University of Amsterdam
1 mars Maricel Knechtel, Sociologi, Uppsala universitet
15 mars Mirjam Künkler, Georg-August-Universität Göttingen
5 april Tobias Werron, Bielefeld University
10 april Brooke Harrington, Copenhagen Business School, Denmark  (OBS! Måndag, 14-16 i rum 2-1077)
26 april Pernilla Agård, Sociologi, Uppsala universitet
17 maj Arne Dressler, University of Cologne, Germany
31 maj Kathia Serrano Velarde, Max Weber Institute of Sociology, University of Heidelberg
7 juni Mikael Svensson, Sociologi, Uppsala universitet

Seminarium – Att identifiera sociologins nuvarande läge

Syfte:

Att öppna en dialog om sociologins nuvarande tillstånd: Dess begränsningar och problem samt tendenser som kan spåras om sociologins framtida möjligheter.

Deltagare:

Seminariet vänder sig till de som genom sina studier, forskning, undervisning, handledning etc har känt behov av en sådan dialog.
Koordinator: Mats Franzén

Schema:

Tid: Kl 18 första måndagen i månaden med start 4 oktober 2021 
Lokal: Torgny Segerstedt-rummet Eng:2-1026

Våren 2018


29/1 Demokrati eller kapitalism? I Tyskland gav Wolfgang Streeks bok Köpt tid – vilken diskuterades på seminariets första höstmöte 2017 – upphov till debatt mellan en rad välkända forskare. På svenska finns bidragen samlade i boken med samma titel som seminariet (Daidalos 2015). Sverker Gustavsson – som skrivit förordet till boken – inleder.

26/2 Sociologisk teori utanför historien? Frågan hur sociologisk teori förhåller sig till historien saknar enkelt svar; är den sociologiska teorin av det synkrona slaget får frågan inte heller något svar. Som underlag till en diskussion av frågan föreslås Daniel Hirschman & Ariail Reed: ’Formation stories and causality in sociology.’ Sociological Theory 2014, Vol. 32 (4), 259-282.

26/3 Alternatives to capitalism. Tom Burns will present some recent discussions for such alternatives and try to put them in perspective. Also this seminar can be seen as a sequel to the Streeck seminar last autumn.

23/4 Stad till salu. År 2016 gav Mats Franzén, Nils Hertting & Catharina Thörn ut en bok med detta namn och undertiteln Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde (på Daidalos). På seminariet presenterar Nils och Mats ett papper i vilket bokens huvudproblem och –resultat diskuteras.

28/5 Öppet: Förslag är högst välkomna!

Hösten 2017

Höstens program bjuder tre seminarier, samtliga med direkt anknytning till samtidens kritiska händelser.

Måndag 25 september 2017:  Göran Ahrne om Wolfgang Streecks Köpt tid (Gekaufte Zeit [2013]) – en diagnos av den samtida globala kapitalismen som ett slags oförlöst kris alltsedan 1970-talet: kapitalism på krita som Magnus Lundström skrev i sin recension i Arbetarbladet. (Som snabbintroduktion, läs gärna Streecks artikel ’The crisis of democratic capitalism’ i NLR 71, 2011, 5-29).

Måndag 30 Oktober 2017: Mats Franzén om populismen som fenomen och svar på kapitalismen olösta samtidskris med utgångspunkt i Jan-Werner Müllers Vad är populism? (2017; Was ist populismus? [2016]).

Måndag 27 november 2017: Anders Rudqvist & Kaj Århem presenterar ett nytt forskningsprojekt om Colombia efter ett halvsekel av inbördeskrig: Peasent reserves and the future of smallholder agriculture in post-conflict Clombia: a new model for urban development?

Vårterminen 2017

Måndagen 30 januari 2017
Vi diskuterar Thomas Piketty.
Som diskussionsunderlag kan bl a användas Jesper Roines Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet

Måndagen 27 februari 2017
Lars Udehn inleder med Homo Sociologicus

Måndagen 27 mars 2017 Doktorandpresentationer

  • Mai Lundemark: Facklig organisering av immigranter i Danmark – en projektbeskrivning
  • Josef Dahlberg: Sociologins didaktiska komponent – Ett diskussionsunderlag för hur vi kan skapa en sociologisk förståelse
  • Tobias Olofsson: Drilling, Measuring, Inferring and Proving: Risk and Uncertainty in Mineral Exploration and Economic Forecasting in Sweden

Måndagen 24 april 2017
Patrik Aspers inleder med Socioontologi

Måndagen 29 maj 2017
Thomas Coniavitis inleder med Några kommentarer till Hans Zetterberg ”The Historical Differentiation of European Institutional Realms.

Hösten 2016

Måndagen 26 september 2016
Peter Sohlberg och Göran Ahrne Normer och Regler – var finns de?

Måndagen 31 oktober 2016
Mats Franzén Normkritik II

Måndagen 28 november 2016
Tom Burns och Ilkka Henrik Mäkinen Bringing Social Systems Theory back into Sociology.

Våren 2016

Måndagen 25 januari 2016
Michael Allvin Vart är ”arbetet” på väg?

Måndagen 29 februari 2016
Patrik Aspers Orsak, former och konsekvenser av värderingar inom och utom ekonomin

Mars  ”Sociologidagar”

Måndag 30 maj 2016
Anders Rudqvist Utvecklingsprojekt, konflikter och tillämpad samhällsvetenskap – vad kan det sociologiska perspektivet bidra med?  Empiriska exempel från Latinamerika

Hösten 2015

Måndagen 28 september 2015
Peter Ekegren Poststrukturalism → Postmodernism: Marxism

Måndagen 26 oktober 2015
Donald Broady Geometrisk sociologi. Om Bourdieu-traditionens egenart

Måndagen 30 november 2015
Peter Sohlberg Sociologins aktörs- och systemvokabulär – Parallella världar?

Senast uppdaterad: 2022-11-23