Seminarier

Vid Sociologiska institutionen finns två aktiva seminarieserier: Högre seminariet samt Att identifiera sociologins nuvarande läge. Mer information samt schema för respektive seminarium finns nedan.

Högre seminariet

Högre Seminariet är institutionens centrala akademiska mötesplats. Vid seminariet lägger såväl internationella som nationella gäster fram sin forskning. Högre seminariet omfattar även doktorandpresentationer av förstårsuppsats, halvtids- och slutseminarium.

Vid intresse att lägga fram uppsats vid högre seminariet, kontakta ordförande för seminariet, Minoo Alinia.

Den ordinarie tiden för seminariet är kl. 15:30-17 och lokal är vanligtvis Segerstedtrummet (2-1026). 

För information om kommande högre seminarium, se institutionens kaledarium

Seminarium – Att identifiera sociologins nuvarande läge

Syfte:

Att öppna en dialog om sociologins nuvarande tillstånd: Dess begränsningar och problem samt tendenser som kan spåras om sociologins framtida möjligheter.

Deltagare:

Seminariet vänder sig till de som genom sina studier, forskning, undervisning, handledning etc har känt behov av en sådan dialog.
Koordinator: Mats Franzén

Schema:

Tid: Kl 18 första måndagen i månaden med start 4 oktober 2021 
Lokal: Torgny Segerstedt-rummet Eng:2-1026

Senast uppdaterad: 2022-12-22