Workshop i videoanalys

Professor Barry Saferstain från California State University och Helen Melander från Uppsala universitet kommer till Stockholm  den 31- 5/4 2014. På inbjudan av nätverket Talk, Text and and Tools håller de tillsammans en workshop i videoanalys i samband med nästa nätverksträff den 4-5 april. Workshopen startar med lunch den 4 april och pågår under eftermiddagen. Förmiddagen den 5 april ägnas åt nätverksmöte och avslutas med lunch, program meddelas senare.

Plats: Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige. 

Abstract: Authenticity in simulated action