Forskarnätverk

I ett forskarnätverk kan både nationella och internationella forskare från olika forskningsmiljöer men även praktiskt verksamma samlas kring ett gemensamt intresse (forskningsinriktning eller metodologi). Nätverken har oftast en bred sammansättning med avseende på ämneskompetens och strävar efter att både seniora och juniora forskare och praktiker deltar i nätverken. Vid sociologiska institutionen finns nedanstående forskningsnätverk där koorineringen sköts av forskare vid institutionen.