Etniska ’Andra’ inom äldreomsorgen:

en studie av svensk och finsk dagpressrapportering om migration, etnicitet och kulturrelaterade frågor inom äldreomsorgen

Projektledare: prof. Sandra Torres (Uppsala Universitet) (projektledare för Sverige) & fil. dr. Camilla Nordberg (University of Helsinki) (projektledare för Finland) 

Samarbetspartner: fil. dr. Jonas Lindblom (Mälardalens högskola)

Projektbeskrivning: Detta projekt syftar till att studera hur frågor som berör etniska Andra inom ramen av äldreomsorgen diskuteras i den svenska och den finska dagspressen under perioden 1995-2008. Det är ett komparativprojekt som syftar till att belysa vad som sägs om etnicitet, kultur, språk och religion i förhållande till äldreomsorgsbevakningen i denna typ av massmedium och inte minst hur det som tas upp diskuteras i förhållande till de förändringar som har ägt rum under perioden i frågan i både den svenska och den finska äldreomsorgs- och invandringspolitiken. Bland de frågor som projektet syftar till att belysa har vi följande: skiljer sig rapportering åt om fokus ligger på äldreomsorgsgivarna, äldreomsorgsmottagarna, anhöriga och äldreomsorgspolitiker/ planerare?; skiljer sig rapporteringen åt i dessa länders?; har några förändringar skett i rapporteringen under åren?

Finansiering: Uppsala Universitet Samhällsvetenskalpiga Fakultetsmedel (från 2010) (Projektet ingick i det programstödet som tilldelades NISAL, Linköpings Universitet av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) (2007-2012) 

Publikationer (på engelska och svenska):

Torres, S; Lindblom, J. & Nordberg, C. (2014). Daily newspaper reporting on elderly care in Sweden and Finland: a quantitative content analysis of ethnicity and migration-related issues Vulnerable Groups & Inclusion, 5(1): http://dx.doi.org/10.3402/vgi.v5.21260 [Journal was re-titled in 2014 and it is now called Society, Health and Vulnerability]

Torres, S; Lindblom, J. & Camilla Nordberg (2012). Medierepresentationer av etnicitet och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen i Sverige och Finland. (in Swedish). Sociologisk Forskning, 49(4): 283-304.

Lindblom, J. & Torres, S. (2011). Etnicitets- och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen: en analys av SvD:s rapportering mellan 1995-2008 (in Swedish). Socialvetenskaplig Tidskrift, 18(3): 222-243.

Senast uppdaterad: 2021-11-11