Erfarenhet av konfirmation i Europa

Forskare: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet)

Finansering: Forskartjänst i sociologi vid Svenska kyrkans analysenhet, Ärkebiskopen och generalsekreterarens sekretariat.

Projektbeskrivning: Konfirmationstiden har utvärderats i två omgångar utifrån en modell framtagen av Universitetet i Tübingen där forskningen leds av professor Friedrich Schweitzer. Den första undersökningsomgången genomfördes 2007-2008 och den andra har pågått sedan 2012. Inom ramen för studien har konfirmander och konfirmationsledare attityder, trosföreställningar och erfarenheter undersökts i början av konfirmationstiden och just före konfirmationsdagen. Under 2015 utvidgas den senare undersökningsomgången och samma konfirmander som deltagit i studien sedan 2012 tillfrågas ännu en gång om deras attityder, tro och erfarenheter tre år efter att de konfirmerats. Inom detta projekt har mitt forskningsfokus dels berört hur konfirmation inom Svenska kyrkan kan beskrivas i relation till de övriga nordiska länderna, dels har mina bidrag haft ett fokus på hur tro förändras av konfirmationstiden.