Att stärka samhällsbaserad vård (community based care) för att minimera hälsoojämlikheter och förbättra integrationen av utsatta invandrare och flyktingar i samhället (MigHealthCare)

Huvudansvarig i Sverige: Professor Hannah Bradby (Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet).

Medsökande: Sarah Hamed (doktorand vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet) och universitetslektor Adele Lebano (Sociologiska Institutionen, Uppsala universitet)

Projektledare: Pania Karnaki (Prolepsis Institut, Kifisia, Grekland).

Finansiering: Projektet finansieras av Europeiska kommissionen (consumers, health, agriculture and food executive agency health programme).

Period: Mars 2017- maj 2020

Projektbeskrivning: MigHealthCare projektet vill skapa en roadmap eller vägkarta för att implementera effektiva samhällsbaserade vårdmodeller i nio europeiska länder (inklusive Sverige) för att förbättra fysisk och psykisk hälso- och sjukvård för flyktingar och invandrare, stödja deras deltagande i samhället samt minska hälsoojämlikheter.

För att göra detta kommer vi att utföra kvalitativa fokusgruppsdiskussioner med relevanta personer som jobbar eller jobbat med att tillgodose hälso-och sjukvårdstjänster samt sociala tjänster för flyktingar/invandrare för att få reda på de möjligheter samt utmaningar som finns. Vi vill också diskutera huruvida man kan utveckla dessa tjänster med fokus på samhällsnivå.

Baserad på informationen från fokusgrupp diskussionerna kommer vi att designa en enkätundersökning som riktar sig mot invandrare/flyktingar för att också kunna förstå deras synpunkter och erfarenheter av upptagandet av vård-och sociala tjänster.

I slutändan kommer en samhällsbaserad vårdmodell att implementeras i olika kontexter (men inte i Sverige) och länder genom pilotprovning och bedömning för att sedan kunna utvärderas och tillämpas.

Se projekt hemsida för mer information:
https://www.mighealthcare.eu/

Publikationer (på engelska):

Hannah Bradby, Adele Lebano, Sarah Hamed, Alejandro Gil-Salmerón, Estrella Durá-Ferrandis, Jorge Garcés-Ferrer, William Sherlaw, Iva Christova, Pania Karnaki, Dina Zota, Elena Riza (2020) ‘Human rights and citizenship-based claims for access to healthcare – Evidence from policy makers, NGO, and healthcare workers across Europe’ chapter 5 in Religion, Migration and Existential Wellbeing (eds) Moa Kindström Dahlin, Oscar Larsson, Anneli Winell, in Routledge Studies in Religion Series, Routledge ISBN 9780367345068. 

Adele Lebano, Sarah Hamed, Hannah Bradby, Alejandro Gil-Salmerón, Estella Durá-Ferrandis, Jorge Garcés-Ferrer, Fabienne Azzedine, Elena Riza, Pania Karnaki, Dina Zota, Athena Linos (2020) ‘Migrants’ and refugees’ health status and healthcare in Europe: a scoping literature review’ BMC Public Health 20, 1039.

2020, Bradby H, Lebano A, Hamed S, Gil-Salmerón A, Durá-Ferrandis E, Garcés-Ferrer J, Sherlaw W, Christova I, Karnaki P, Zota D and Riza E (2020) Policy Makers', NGO, and Healthcare Workers' Accounts of Migrants' and Refugees' Healthcare Access Across Europe—Human Rights and Citizenship Based ClaimsFrontiers in Sociology 5:16.

Senast uppdaterad: 2021-12-01