Att förstå rasism inom vården i Sverige

Projektansvarig: Sarah Hamed, DDS, MSc

Erfarenhet och förväntan om rasism har en självständig negativ effekt på hälsotillstånd och är förknippad med att avstå från att söka sjukvård. Omedveten diskriminering inom vården kan leda till ojämlik tillgång till kvalitetshälsovård. Trots bevisen på att rasism upplevs inom hälso-och sjukvården av patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal samt förekomsten av ojämlikheter gällande hälsotillstånd mellan svenskfödda och människor med utländsk bakgrund så är diskussionen kring rasism inom hälso-och sjukvården ganska sparsam. Därutöver bidrar bristen på officiella uppgifter kring rasifierade kategorier samt den stora fokuseringen på integration i Sverige till att rasism blir osynlig och svårt att identifiera.

Denna avhandling syftar till att konceptualisera diskriminering inom vården genom induktiv kvalitativ undersökning av en rad hälso-och sjukvårdspersonals uppfattningar om diskriminering i svensk vård. Projektet kommer att bidra till att stödja förändrade processer inom hälso-och sjukvården när det gäller både individuell och institutionell rasism och andra former av diskriminering.

 Handledare: prof. Hannah Bradby & prof. Sandra Torres

Publikationer inom projektet:

Bradby, Hannah, Thapar-Björkert, Suruchi, Hamed, Sarah & Ahlberg, Beth Maina, "Undoing the unspeakable: researching racism in Swedish healthcare using a participatory process to build dialogue"Health Research Policy and Systemsvolume 17, 43, 2019.

Ahlberg, Beth Maina, Hamed, Sarah, Thapar-Björkert, Suruchi  & Bradby, Hannah, "Invisibility of Racism in the Global Neoliberal Era: Implications for Researching Racism in Healthcare", Frontiers in Sociology, 2019.