Att förstå praxis och utveckla välfärds bricolage/värlfärdsmodellen

Huvudansvarig/huvudforskare: Huvudansvaret för projektet ligger hos Professor Jenny Phillimore (Birmingham universitet, Storbritannien). Professor Hannah Bradby (Uppsala universitet) är medsökande till projektet samt ansvarig för projektet i Sverige

Finansiering: Projektet finansieras med hjälp av Europeiska forskningsanslag från NORFACE.

Projekt beskrivning: Projektet kommer att omkonceptualisera välfärdsteorin genom att ställa frågan om hur ALLA invånare i super mångfaldiga (superdiverse) områden får tillgång till hälsoservice. Ett sådant projekt är relevant med tanke på den ökande befolkningskomplexitet, heterogenitet och förändringstakten som globaliseringen medför, och det efterföljande behovet att tänka om välfärdsdesign.

Med hjälp av innovativa metoder som gatukartläggning (streetmapping), community research, samt en enkätundersökning ska de olika metoder som invånare (hälsobrukare och hälsoleverntörer) i mångkulturella områden använder för att uppfylla sina hälsobehov, utforskas. Projektet kommer att generera nya teoretiska och praktiska insikter genom utveckling av välfärdsmodellen’s bricolage det vill säga hur invånare väljer och sätter ihop formella, informella och virtuella sjukvårdstjänster med sikte på att tillgodose sina hälsobehov. Komparativ och sekventiell metod kommer att användas för att undersöka olika välfärdsstater över åtta mångkulturella områden i fyra olika europiska länder nämligen Storbritannien, Portugal, Tyskland och Sverige. Projektet fokuserar på viktiga funktioner i super mångfaldiga stadsdelar där invånarna är differentierade enligt tro, inkomst, ålder, kön och laglig/rättslig status. På det sättet erhålls ny kunskap som har en samhällelig, praktisk och politisk relevans. Studien kommer att belysa skillnader och mångfald i fråga om individers relation till sjukvård samt olika former av tillhandahållande och ansvar för tilldelning av välfärd.

Projektet hemsida:
http://www.birmingham.ac.uk/generic/upweb/index.aspx