Pågående projekt - Ojämlikhet

Det sociala medborgarskapets nya innebörder – om aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen
Projektansvarig: Prof. Rafael Lindqvist

Women survivors of female genital mutilation/cutting as ambassadors of Change: A participatory action research for eradication of FGM/C in Somaliland
Projektansvarig: Beth Maina Ahlberg

Sexual and Gender-based Violence in the Refugee Crisis: Vulnerabilities, Inequalities and Responses                                                                                              
Projektansvarig: Prof. Jenny Phillimore och Prof. Hannah Bradby 

Att stärka samhällsbaserad vård (community based care) för att minimera hälso-ojämlikheter och förbättra integrationen av utsatta invandrare och flyktingar i samhället (MigHealthCare)
Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

Rasism inom hälso-och sjukvården: utveckling och implementering av antirasistiska strategier genom gemensam kunskapsproduktion och utvärdering                  
Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

Mångfaldsbarometern: En panelbaserad attitydundersökning
Projektansvarig: Docent Irving Palm

The different aspects of health: Relations between mortality, morbidity, functional status and subjective health in European populations
Projektansvarig: Professor Ilkka Henrik Mäkinen

Att förstå diskriminering inom hälso-och sjukvården genom gemensam kunskapsproduktion
Projektansvarig: Sarah Hamed, DDS, MSc

Den sociala betydelsen av diskriminering på grund av funktionsnedsättning. En jämförande studie mellan Sverige och USA
Projektansvarig: Marie Sépulchre