Pågående projekt - Ojämlikhet

The different aspects of health: Relations between mortality, morbidity, functional status and subjective health in European populations
Projektansvarig: Professor Ilkka Henrik Mäkinen.

Hälsans struktur i Europa: sambanden mellan sjuklighet, funktionell begränsning och subjektiv hälsa
Projektansvarig: Doktorand Aija Duntava.

Digitala Dagliga Verksamheter. Det digitala språnget och dess effekt på individer med IF:s rätt till inkludering och delaktighet i skuggan av covid-19
Projektansvarig: Docent Kristina Engwall.

Är den palliativa vården jämlik? En registerstudie av skillnader i vård och omsorg mellan svenskfödda och utlandsfödda döende patienter
Projektansvarig: Fil dr Pernilla Ågård.

”Individens behov i centrum” (IBIC), en metod och modell för att administrera och utföra insatser inom socialtjänsten – ett kritiskt perspektiv
Projektansvarig: Docent Kristina Engwall.

Matchning i praktiken - om konsten att hitta rätt hem till rätt barn vid familjehemsplacering
Projektansvarig: Docent Ann-Sofie Bergman (Stockholms universitet). Medverkande: Docent Kristina Engwall & docent Miia Bask

Döden på Vipeholm. En undersökning om vården av 'osnygga obildbara sinnesslöa' och möjlig medveten dödssvält
Projektansvarig: Docent Kristina Engwall.

En jämlik arbetsmarknad i teori och praktik: Arbetsmarknad och hälsa kopplat till könsdysfori: en undersökning av svenska data
Projektansvarig för projektet om ’könsdysfori’: Fil. dr. Emma von Essen.

Arbetsmarknads- och utbildningseffekter av könstransition i Sverige 
Projektansvarig: fil. dr. Emma von Essen.

Samhälleliga engagemang bland den äldre befolkningen: exkluderingsaspekter, erfarenheter och policyimplikationer
Ansvarig för huvudprojektet (CIVEX): fil. dr. Rodrigo Serrat (University of Barcelona).
Projektansvarig för det svenska forskarteamet: prof. Sandra Torres (Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet).

Manifestationer av ojämlikhet på den post-industriella arbetsmarknaden
Projektansvarig: Karin Kristensson, MSsc.

Senast uppdaterad: 2023-12-15